Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

ARALIN 13

Ano ang Mangyayari sa mga Relihiyon?

Ano ang Mangyayari sa mga Relihiyon?

1. Mabuti ba ang lahat ng relihiyon?

May mga tao sa lahat ng relihiyon na seryoso sa kanilang pagsamba. At ang magandang balita, nakikita sila ng Diyos at nagmamalasakit siya sa kanila. Pero nakakalungkot, ang relihiyon ay nagiging instrumento sa paggawa ng masama. (2 Corinto 4:3, 4; 11:13-15) Napapabalita ang mga relihiyong sangkot sa terorismo, genocide (paglipol sa isang partikular na grupo ng mga tao), giyera, at pang-aabuso sa bata. Talagang nakakalungkot ito para sa mga taong may takot sa Diyos!​—Basahin ang Mateo 24:3-5, 11, 12.

Kabaligtaran ng tunay na relihiyon na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, kahihiyan ang ibinibigay ng huwad na relihiyon. Nagtuturo sila ng mga doktrinang wala sa Bibliya, gaya ng maling turo tungkol sa Diyos at sa mga patay. Pero gusto ni Jehova na malaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa kaniya.​—Basahin ang Ezekiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Ano ang mangyayari sa mga relihiyon?

Ang Diyos ay hindi nadadaya ng mga relihiyong nagsasabing mahal nila siya pero sanlibutan naman ni Satanas ang talagang mahal nila. (Santiago 4:4) Sa Bibliya, ang lahat ng huwad na relihiyon ay tinutukoy bilang “Babilonyang Dakila.” Ang Babilonya ang sinaunang lunsod na pinagmulan ng huwad na relihiyon matapos ang Baha noong panahon ni Noe. Hindi na magtatagal at biglang wawakasan ng Diyos ang mga relihiyong nandaraya at nang-aapi sa mga tao.​—Basahin ang Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Hindi lang iyan ang magandang balita. Mahalaga kay Jehova ang mga taong gustong sumamba sa tunay na Diyos pero nakapangalat sa mga huwad na relihiyon sa iba’t ibang panig ng mundo. Pinagkakaisa niya sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng katotohanan.​—Basahin ang Mikas 4:2, 5.

3. Ano ang dapat gawin ng mga taong gustong sumamba sa tunay na Diyos?

Pinagkakaisa ng tunay na relihiyon ang mga tao

Mahal ni Jehova ang mga taong nagpapahalaga sa katotohanan at gumagawa ng mabuti. Pinapayuhan niya silang umalis sa huwad na relihiyon. Kung mahal ng isang tao ang Diyos, handa siyang magbago para sundin ang Diyos.​—Basahin ang Apocalipsis 18:4.

Noong unang siglo, natuwa ang mga taong may takot sa Diyos nang marinig nila mula sa mga apostol ang magandang balita. Dahil sa mga natutuhan nila mula kay Jehova, binago nila ang kanilang buhay at nagkaroon sila ng direksiyon at pag-asa. Mahusay na halimbawa sila sa atin dahil tumugon sila sa magandang balita at inuna nila si Jehova sa kanilang buhay.​—Basahin ang 1 Tesalonica 1:8, 9; 2:13.

Tinatanggap ni Jehova bilang kaniyang mga mananamba ang mga tumatalikod sa huwad na relihiyon. Kung tatanggapin mo ang paanyaya ni Jehova, magiging kaibigan mo siya, mapapabilang ka sa isang mapagmahal na pamilyang sumasamba sa kaniya, at mabubuhay nang walang hanggan.​—Basahin ang Marcos 10:29, 30; 2 Corinto 6:17, 18.

4. Ano ang gagawin ng Diyos para maging maligaya ang lahat ng tao sa mundo?

Malapit nang ilapat ang hatol sa huwad na relihiyon. Mawawala na ang nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Hindi na maililigaw ng huwad na relihiyon ang mga tao. Mawawala na ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Ang lahat ay magkakaisa sa pagsamba sa tanging tunay na Diyos.​—Basahin ang Apocalipsis 18:20, 21; 21:3, 4.