Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 41

Si David at si Saul

Si David at si Saul

Matapos patayin ni David si Goliat, siya ang inilagay ni Haring Saul bilang pinuno ng hukbo. Maraming naipanalong labanan si David, at naging sikát siya. Tuwing uuwi si David galing sa digmaan, ang mga babae ay sumasayaw at kumakanta: ‘Libo-libo ang tinalo ni Saul, pero sampu-sampung libo ang kay David!’ Nainggit si Saul kay David at gusto niya itong patayin.

Magaling tumugtog ng alpa si David. Isang araw, habang tinutugtugan niya ng alpa si Haring Saul, sinibat siya nito. Buti na lang at nakailag siya at sa dingding tumama ang sibat. Maraming beses pang sinubukang patayin ni Saul si David. Nang bandang huli, tumakas si David at nagtago sa disyerto.

Nagsama si Saul ng 3,000 sundalo para hanapin at patayin si David. Nagkataon namang doon siya pumasok sa kuwebang pinagtataguan ni David at ng mga tauhan  nito. Binulungan si David ng mga tauhan niya: ‘Pagkakataon mo nang patayin si Saul.’ Dahan-dahang lumapit si David kay Saul at pumutol ng kapiraso sa damit nito. Hindi ito naramdaman ni Saul. Pero nakonsensiya si David dahil parang hindi niya iginalang ang haring pinili ni Jehova. Hindi pinayagan ni David ang mga kasama niya na saktan si Saul. Isinigaw pa nga niya kay Saul na may pagkakataon na sana siyang patayin ito pero hindi niya ginawa. Magbabago kaya ang isip ni Saul tungkol kay David?

Hindi. Hinanap pa rin ni Saul si David. Isang gabi, dahan-dahang pumasok si David at ang pamangkin niyang si Abisai sa kampo ni Saul. Natutulog silang lahat, pati na ang alalay ni Saul na si Abner. Sinabi ni Abisai: ‘Pagkakataon na natin ’to! Ano, patayin ko na?’ Sumagot si David: ‘Si Jehova na ang bahala kay Saul. Kunin na lang natin ang kaniyang sibat at banga ng tubig, ’tapos, umalis na tayo.’

Umakyat si David sa kalapit na bundok, at natatanaw niya mula roon ang kampo ni Saul. Sumigaw siya: ‘Abner, bakit ’di mo binantayan ang hari? Nasaan ang kaniyang banga at sibat?’ Nabosesan ni Saul si David, at sinabi: ‘Napatay mo na sana ako, pero ’di mo ginawa. Alam kong ikaw ang susunod na hari ng Israel.’ Bumalik si Saul sa palasyo. Pero hindi naman lahat sa pamilya ni Saul ay galít kay David.

“Kung posible, hangga’t nakadepende sa inyo, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyang-daan ninyo ang poot.”—Roma 12:18, 19