Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Introduksiyon sa Seksiyon 4

Introduksiyon sa Seksiyon 4

Magsisimula sa seksiyong ito ang kuwento tungkol kina Jose, Job, Moises, at sa mga Israelita. Marami silang pinagdaanang hirap dahil sa kagagawan ng Diyablo. Ang ilan sa kanila ay dumanas ng kawalang-katarungan, pagkabilanggo, pang-aalipin, at kamatayan pa nga. Pero iningatan sila ni Jehova sa iba’t ibang paraan. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na maintindihan kung paano napanatili ng mga lingkod ni Jehova ang kanilang pananampalataya kahit dumanas sila ng hirap.

Ginamit ni Jehova ang Sampung Salot para ipakitang mas makapangyarihan siya kaysa sa lahat ng diyos ng Ehipto. Idiin kung paano iningatan ni Jehova ang kaniyang bayan noon at ngayon.

SA SEKSIYONG ITO

ARAL 14

Isang Aliping Sumunod sa Diyos

Ginawa naman ni Jose ang tama, pero nagdusa pa rin siya. Bakit?

ARAL 15

Hindi Pinabayaan ni Jehova si Jose

Napalayo si Jose sa pamilya niya, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos.

ARAL 16

Sino si Job?

Sumunod siya kay Jehova kahit mahirap ang sitwasyon.

ARAL 17

Pinili ni Moises na Sambahin si Jehova

Nailigtas si Moises noong sanggol pa siya dahil sa matalinong plano ng kaniyang nanay.

ARAL 18

Ang Nag-aapoy na Halaman

Bakit hindi nasusunog ang halaman?

ARAL 19

Ang Unang Tatlong Salot

Dahil sa kayabangan ni Paraon, ayaw nitong sundin ang utos ng Diyos, kaya nagdusa ang lahat ng Ehipsiyo.

ARAL 20

Ang Sumunod na Anim na Salot

Bakit naiiba ang mga salot na ito sa naunang tatlong salot?

ARAL 21

Ang Ikasampung Salot

Napakatindi ng epekto ng salot na ito kung kaya maging ang mayabang na si Paraon ay napilitang sumuko.

ARAL 22

Ang Himala sa Dagat na Pula

Buháy pa rin si Paraon pagkatapos ng 10 salot. Pero makakaligtas kaya siya sa himalang ito ng Diyos?