Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 5

Ang Arka ni Noe

Ang Arka ni Noe

Nang maglaon, dumami ang tao sa lupa. Karamihan sa kanila ay masama. May mga anghel sa langit na naging masama din. Iniwan nila ang langit at bumaba dito sa lupa. Alam mo ba kung bakit? Para magkatawang-tao at maging asawa ang mga babae.

Nagkaanak ang mga anghel at ang mga babaeng naging asawa nila. Ang mga anak nila ay lumaking malalakas at naging mga bully. Sinasaktan nila ang mga tao. Ayaw ito ni Jehova. Kaya nagdesisyon siyang patayin ang masasamang tao sa pamamagitan ng baha.

Pero may isang tao na naiiba. Mahal niya si Jehova. Ang pangalan niya ay Noe. May asawa siya at tatlong anak na lalaki—sina Sem, Ham, at Japet. Silang tatlo ay may asawa. Inutusan ni Jehova si Noe na gumawa ng isang malaking arka para makaligtas sila sa Baha. Ang arka ay isang napakalaking kahon na nakakalutang sa tubig. Inutusan din ni Jehova si Noe na magpasok ng maraming hayop sa arka para makaligtas din ang mga ito.

Sinimulan agad ni Noe at ng kaniyang pamilya ang paggawa ng arka. Mga 50 taon bago nila ito natapos. Ginawa nila ang arka na eksakto sa sinabi ni Jehova. Habang ginagawa ang arka, sinasabi ni Noe sa mga tao na magkakaroon ng Baha. Pero hindi sila naniwala.

Dumating ang araw na dapat nang pumasok sa arka sina Noe. Tingnan natin ang sumunod na nangyari.

“Ang presensiya ng Anak ng tao ay magiging gaya noong panahon ni Noe.”—Mateo 24:37