Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARAL 75

Sinubok ng Diyablo si Jesus

Sinubok ng Diyablo si Jesus

Matapos bautismuhan, pinakilos ng banal na espiritu si Jesus na magpunta sa ilang. Hindi siya kumain sa loob ng 40 araw kaya gutóm na gutóm siya. Pagkatapos, dumating ang Diyablo at tinukso si Jesus: ‘Kung talagang Anak ka ng Diyos, sabihin mong maging tinapay ang mga batong ito.’ Pero sumagot si Jesus mula sa Kasulatan: ‘Nakasulat na hindi lang pagkain ang kailangan para mabuhay. Kailangan mong makinig sa lahat ng sinasabi ni Jehova.’

Pagkatapos, hinamon ng Diyablo si Jesus: ‘Kung talagang Anak ka ng Diyos, tumalon ka mula sa pinakamataas na lugar sa templo. Tutal, nakasulat na ipapadala ng Diyos ang mga anghel para saluhin ka.’ Pero ginamit ulit ni Jesus ang Kasulatan at sinabi: ‘Nakasulat na hindi mo dapat subukin si Jehova.’

Sumunod, ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo pati na ang kayamanan at kagandahan ng mga ito, at sinabi: ‘Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung sasambahin mo ako kahit isang beses.’ Pero sumagot si Jesus: ‘Lumayas ka, Satanas! Nakasulat na si Jehova lang ang dapat sambahin.’

Umalis ang Diyablo, at dumating naman ang mga anghel para bigyan si Jesus ng pagkain. Mula noon, ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita ng Kaharian. Iyon ang gawaing iniutos ng Diyos na gawin niya dito sa lupa. Nagustuhan ng mga tao ang mga turo ni Jesus, at sinundan nila siya kahit saan siya magpunta.

“Nagsisinungaling [ang Diyablo] dahil iyon ang personalidad niya, dahil isa siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan.”—Juan 8:44