Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

ARAL 57

Inutusan ni Jehova si Jeremias na Mangaral

Inutusan ni Jehova si Jeremias na Mangaral

Pinili ni Jehova si Jeremias na maging propeta ng Juda. Inutusan niya itong mangaral sa mga tagaroon at sabihin sa kanilang tumigil na sa paggawa ng masama. Sinabi ni Jeremias: ‘Pero bata pa po ako, Diyos na Jehova. Hindi ko po kayang magsalita sa mga tao.’ Sinabi ni Jehova: ‘Huwag kang matakot. Ituturo ko sa iyo ang sasabihin mo. Tutulungan kita.’

Inutusan ni Jehova si Jeremias na tipunin ang matatandang lalaki, basagin sa harap nila ang isang banga, at sabihin: ‘Ang Jerusalem ay babasaging gaya nito.’ Nang gawin ni Jeremias ang sinabi ni Jehova, nagalit ang matatanda. Binugbog siya ng saserdoteng si Pasur at inipit sa pangawan ang kaniyang leeg, mga kamay at paa. Buong gabing hindi makagalaw si Jeremias. Kinabukasan, pinakawalan siya ni Pasur. Sinabi ni Jeremias: ‘Hindi ko na kaya. Ayoko nang mangaral.’ Pero tumigil nga ba siya? Hindi. Nang makapag-isip-isip siya, sinabi niya: ‘Ang salita ni Jehova ay parang apoy sa loob ng katawan ko. Hindi ko kayang tumigil sa pangangaral.’ Nagpatuloy si Jeremias sa pagsasabi sa mga tao na tumigil na sa paggawa ng masama.

Pagkalipas ng mga taon, nagkaroon ng bagong hari ang Juda. Galít na galít ang mga saserdote at mga di-totoong propeta sa mga sinasabi ni Jeremias. Sinabi nila sa mga prinsipe: ‘Ang lalaking ito ay dapat mamatay!’ Sinabi ni Jeremias: ‘Kung papatayin n’yo ako, ang papatayin n’yo ay isang taong walang kasalanan. Kay Jehova galing ang mga sinasabi ko, hindi sa akin.’ Nang marinig ito ng mga prinsipe, sinabi nila: ‘Hindi siya dapat mamatay.’

Nagpatuloy sa pangangaral si Jeremias, at nagalit na rin ang mga prinsipe. Hiniling nila sa hari na ipapatay si Jeremias. Sinabi ng hari na bahala na sila kung ano ang gusto nilang gawin kay Jeremias. Kinuha nila ito at inihulog sa malalim na balon na puro putik para doon mamatay. Unti-unting lumubog sa putik si Jeremias.

Pagkatapos, sinabi ng opisyal ng korteng si Ebed-melec sa hari: ‘Inihulog ng mga prinsipe si Jeremias sa balon! Kung pababayaan natin siya do’n, mamamatay siya.’ Inutusan ng hari si Ebed-melec na magsama ng 30 lalaki para iahon si Jeremias mula sa balon. Matutularan ba natin si Jeremias, na hindi tumigil sa pangangaral kahit ano’ng mangyari?

“Kapopootan kayo ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko, pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ang maliligtas.”—Mateo 10:22