Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Gustong-gusto mo na bang makita ang katuparan ng mga pangako ng Kaharian?

 SEKSIYON 7

Mga Pangako ng Kaharian—Ginagawang Bago ang Lahat ng Bagay

Mga Pangako ng Kaharian—Ginagawang Bago ang Lahat ng Bagay

 PUMITAS ka ng isang katakam-takam na mansanas. Inamoy mo pa ito bago ilagay sa basket na malapit nang mapuno. Ilang oras ka nang nagtatrabaho, pero hindi ka nakararamdam ng pagod. Ang nanay mo ay namimitas din sa kabilang puno habang masayang nakikipagkuwentuhan sa mga kamag-anak at kaibigan ninyo na tumutulong sa pag-aani. Ang bata-bata niyang tingnan​—naaalala mong ganiyan ang hitsura niya noong maliit ka pa. Ang hirap paniwalaang nakita mo siyang tumanda at nangulubot ang balat sa sanlibutang matagal nang lumipas. Nakita mong iginupo siya ng sakit, at hawak mo ang kamay niya nang hugutin niya ang kaniyang huling hininga. Iyak ka nang iyak noong ilibing siya. Pero heto siya ngayon, buháy at masiglang muli!

Hindi iyan panaginip. Alam nating totoo iyan dahil laging natutupad ang mga pangako ng Diyos. Sa seksiyong ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga hula ng Kaharian tungkol sa mga pangyayaring malapit nang maganap, na hahantong sa digmaan ng Armagedon. Tatalakayin din natin ang ilang kapana-panabik na pangako ng Kaharian na matutupad pagkatapos ng digmaang iyon. Talagang napakasarap makitang namamahala na ang Kaharian ng Diyos sa buong lupa at ginagawa nitong bago ang lahat ng bagay!