Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 SEKSIYON 1

Mga Pangyayari Bago ang Ministeryo ni Jesus

“Siya ay magiging dakila.”—Lucas 1:32

Mga Pangyayari Bago ang Ministeryo ni Jesus

SA SEKSIYONG ITO

KABANATA 1

Dalawang Mensahe Mula sa Diyos

Inihatid ng anghel na si Gabriel ang mga mensaheng hindi madaling paniwalaan.

KABANATA 2

Pinarangalan si Jesus Bago Pa Isilang

Paano pinarangalan si Jesus ni Elisabet at ng sanggol sa sinapupunan nito?

KABANATA 3

Isinilang ang Maghahanda ng Daan

Nang muling makapagsalita si Zacarias, naghayag siya ng isang mahalagang hula.

KABANATA 4

Maria—Nagdadalang-Tao Pero Walang Asawa

Naniwala ba si Jose kay Maria nang sabihin nitong nagdadalang-tao siya, hindi dahil sa ibang lalaki, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu?

KABANATA 5

Saan at Kailan Isinilang si Jesus?

Paano natin nalaman na si Jesus ay hindi isinilang nang Disyembre 25?

KABANATA 6

Ang Batang Ipinangako

Nang dinala nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa templo, dalawang may-edad na Israelita ang humula tungkol kay Jesus.

KABANATA 7

Dinalaw ng mga Astrologo si Jesus

Bakit sa masamang haring si Herodes sila unang inakay ng bituing nakita nila mula sa Silangan, sa halip na kay Jesus?

KABANATA 8

Tumakas Sila Mula sa Napakasamang Tagapamahala

Tatlong hula sa Bibliya tungkol sa Mesiyas ang natupad noong bata si Jesus.

KABANATA 9

Lumaki sa Nazaret

Ilan ang naging kapatid ni Jesus?

KABANATA 10

Naglakbay ang Pamilya Nina Jesus Patungong Jerusalem

Nataranta sina Jose at Maria noong hindi nila mahanap si Jesus. Nagtaka naman si Jesus kung bakit hindi nila naisip agad kung saan siya puwedeng makita.

KABANATA 11

Inihanda ni Juan Bautista ang Daan

Nang puntahan siya ng ilang Pariseo at Saduceo, hinatulan sila ni Juan. Bakit?