Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 25

Nahabag Siya sa Isang Ketongin at Pinagaling Ito

Nahabag Siya sa Isang Ketongin at Pinagaling Ito

MATEO 8:1-4 MARCOS 1:40-45 LUCAS 5:12-16

  • PINAGALING NI JESUS ANG ISANG KETONGIN

Habang nangangaral si Jesus at ang apat niyang alagad “sa mga sinagoga sa buong Galilea,” kumalat ang balita tungkol sa kamangha-manghang mga bagay na ginagawa ni Jesus. (Marcos 1:39) Nakarating ang balita sa isang lunsod na kinaroroonan ng isang lalaking may ketong. Ayon sa doktor na si Lucas, ang lalaking ito ay “punô ng ketong.” (Lucas 5:12) Kapag malala na ang sakit na ito, unti-unti nitong inuubos ang iba’t ibang bahagi ng katawan.

Kaya kaawa-awa ang ketonging ito, at kailangan niyang mamuhay nang malayo sa karamihan. Dapat din siyang sumigaw ng “Marumi, marumi!” kapag may mga tao sa paligid, para hindi siya lapitan at makahawa. (Levitico 13:45, 46) Pero ano kaya ang gagawin ngayon ng ketongin? Lumapit siya kay Jesus, lumuhod sa harap niya, at nagmakaawa: “Panginoon, kung gugustuhin mo lang, mapagagaling mo ako.”—Mateo 8:2.

Ang laki ng pananampalataya ng lalaking ito kay Jesus! At tiyak na nakakaawa ang hitsura niya dahil sa kaniyang sakit! Ano kaya ang gagawin ni Jesus? Ikaw, ano ang gagawin mo kung naroon ka? Naawa si Jesus at hinipo ang lalaki. Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Gusto ko! Gumaling ka.” (Mateo 8:3) Mahirap man itong paniwalaan ng ilan pero agad na nawala ang ketong ng lalaki.

Gusto mo ba ng isang hari na mahabagin at makapangyarihan gaya ni Jesus? Sa paraan ng pakikitungo niya sa ketongin, matitiyak natin na kapag si Jesus na ang Hari sa buong lupa, matutupad ang hulang ito ng Bibliya: “Maaawa siya sa maralita at sa dukha, at ang mga . . . dukha ay ililigtas niya.” (Awit 72:13) Oo, gagawin ni Jesus ang gusto ng kaniyang puso na tulungan ang lahat ng nagdurusa.

Tandaan, bago pa man pagalingin ang ketongin, usap-usapan na ang tungkol sa ministeryo ni Jesus. Mababalitaan pa nila ngayon ang kamangha-manghang bagay na ito na ginawa ni Jesus. Pero ayaw ni Jesus na manampalataya sa kaniya ang mga tao dahil lang sa mga kuwento. Alam niya ang hula na nagsasabing “sa lansangan ay hindi niya iparirinig ang kaniyang tinig” para magpasikat. (Isaias 42:1, 2) Kaya inutusan ni Jesus ang gumaling na ketongin: “Huwag mo itong sasabihin kahit kanino, pero humarap ka sa saserdote at maghandog ng hain na itinakda ni Moises.”—Mateo 8:4.

Pero siyempre, sa sobrang tuwa ng lalaki dahil magaling na siya, hindi niya kayang isekreto ang nangyari. Ipinamalita niya ito kung saan-saan. Lalo tuloy naintriga at nag-usisa ang mga tao, hanggang sa punto na hindi na hayagang makapasok si Jesus sa isang lunsod. Kaya pansamantala siyang nanatili sa mga lugar na walang nakatira. Pero pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba’t ibang lugar para maturuan niya at mapagaling.