Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAHON 9D

Mga Hula Tungkol sa Pagkabihag at Pagbabalik

Mga Hula Tungkol sa Pagkabihag at Pagbabalik
PAGKAKAAYOS

Maraming hula tungkol sa pagkabihag ng mga Judio noon sa Babilonya ang nagkaroon ng pangalawa at mas malaking katuparan nang mabihag ng Babilonyang Dakila ang kongregasyong Kristiyano. Tingnan ang ilang halimbawa.

1. BABALA

2. PAGKABIHAG

3. PAGBABALIK

UNANG KATUPARAN

Bago 607 B.C.E.​—Nagbabala sina Isaias, Jeremias, at Ezekiel sa bayan ni Jehova, pero laganap pa rin ang apostasya

607 B.C.E.​—Nawasak ang Jerusalem; naging bihag ang bayan ng Diyos sa Babilonya

Mula 537 B.C.E. patuloy—May natirang mga tapat na bumalik sa Jerusalem; itinayo nilang muli ang templo at muli silang nagsagawa ng dalisay na pagsamba

MAS MALAKING KATUPARAN

Unang Siglo C.E.​—Nagbabala sina Jesus, Pablo, at Juan sa kongregasyon, pero laganap pa rin ang apostasya

Mula Ikalawang Siglo C.E.​—Naging bihag ng Babilonyang Dakila ang tunay na mga Kristiyano

Mula 1919 C.E. patuloy—Sa ilalim ng paghahari ni Jesus, nakalaya sa espirituwal na pagkabihag ang tapat na mga pinahiran at naibalik ang dalisay na pagsamba