Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAHON 2B

Ang Buhay at Kapanahunan ni Ezekiel

Ang Buhay at Kapanahunan ni Ezekiel
PAGKAKAAYOS

Ang ibig sabihin ng Ezekiel ay “Pinalalakas ng Diyos.” Maraming babala sa mga hula niya, pero ang pinakamensahe nito ay kaayon ng kahulugan ng pangalan niya at pinalalakas nito ang pananampalataya ng mga gustong sumamba sa Diyos sa dalisay na paraan.

KAKONTEMPORARYONG MGA PROPETA

 • JEREMIAS

  Mula sa isang pamilya ng mga saserdote; matagal na naglingkod sa Jerusalem (647-580 B.C.E.)

 • HULDA

  Isang propetisa nang matagpuan ang aklat ng Kautusan sa templo noong mga 642 B.C.E.

 • DANIEL

  Mula sa tribo ni Juda (kung saan nagmula ang mga hari); dinala sa Babilonya noong 617 B.C.E.

 • HABAKUK

  Isang propeta sa Juda malamang noong pasimula ng paghahari ni Jehoiakim

 • OBADIAS

  Humula laban sa Edom malamang noong mawasak ang Jerusalem

KAILAN SILA HUMULA? (LAHAT NG PETSA AY B.C.E.)

 MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA BUHAY NI EZEKIEL (LAHAT NG PETSA AY B.C.E.)

 1. mga 643: Ipinanganak

 2. 617: Dinalang bihag sa Babilonya

 3. 613: Nagsimulang humula; nakita ang pangitain ni Jehova

 4. 612: Nakita ang pangitain tungkol sa apostasya sa templo

 5. 611: Sinimulang hatulan ang Jerusalem

 6. 609: Namatay ang asawa; nagsimula ang huling pagkubkob sa Jerusalem

 7. 607: Natiyak na nawasak na ang Jerusalem

 8. 593: Nakita ang pangitain tungkol sa templo

 9. 591: Inihula ang pagsalakay ni Nabucodonosor sa Ehipto; natapos ang pagsulat

MGA HARI NG JUDA AT NG BABILONYA

 1. 659-629: Itinaguyod ni Josias ang dalisay na pagsamba, pero namatay sa pakikipaglaban kay Paraon Necoh

 2. 628: Namahala nang tatlong buwan ang masamang haring si Jehoahaz at nabihag ni Paraon Necoh

 3. 628-618: Namahala ang masamang haring si Jehoiakim; ginawang basalyo ni Paraon Necoh

 4. 625: Natalo ni Nabucodonosor ang hukbo ng Ehipto

 5. 620: Unang pagsalakay ni Nabucodonosor sa Juda; ginawang basalyo sa Jerusalem si Jehoiakim

 6. 618: Nagrebelde si Jehoiakim kay Nabucodonosor, pero malamang na namatay sa ikalawang pagsalakay ng mga Babilonyo sa Lupang Pangako

 7. 617: Namahala nang tatlong buwan ang masamang haring si Jehoiakin, na tinatawag ding Jeconias, at pagkatapos ay sumuko kay Nabucodonosor

 8. 617-607: Ginawang basalyo ni Nabucodonosor si Zedekias, isang masamang hari na natatakot sa tao

 9. 609: Nagrebelde si Zedekias kay Nabucodonosor, na sumalakay naman sa Juda sa ikatlong pagkakataon

 10. 607: Winasak ni Nabucodonosor ang Jerusalem; binihag niya si Zedekias, binulag ito, at dinala sa Babilonya