Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 94: Mahal Niya ang mga Bata

Kuwento 94: Mahal Niya ang mga Bata

TINGNAN mo si Jesus na nakayakap sa isang batang lalaki. Masasabi mo na talagang mahilig si Jesus sa mga bata. Ang mga lalaking nakatingin ay ang mga apostol. Ano ang sinasabi sa kanila ni Jesus?

Kararating pa lang ni Jesus at ng mga apostol niya mula sa isang malayong paglalakbay. Habang nasa daan, nagtatalo ang mga apostol sa isa’t-isa. Kaya tinanong ngayon sila ni Jesus: ‘Ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina?’ Kung sa bagay, alam ni Jesus ang kanilang pinagtatalunan, pero gusto lang niyang makita kung ipagtatapat nila yaon sa kaniya.

Si Jesus at isang bata

Hindi sumasagot ang mga apostol, kasi pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Gusto ng ibang apostol na maging mas importante sila kaysa iba.

Kaya tinawag ni Jesus ang batang lalaki, at pinatayo ito sa harap nilang lahat. Pagkatapos sinabi niya sa kanila: ‘Kung hindi kayo magiging gaya ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinakadakilang tao sa kaharian ay dapat maging kagaya ng batang ito.’

Kasi, ang maliliit na bata ay hindi nag-iisip kung sila ay mas importante kaysa iba. Kaya dapat malaman ng mga apostol na hindi sila dapat mag-away tungkol sa kung sino ang mas importante.

Pagkatapos, ipinakita uli ni Jesus na mahal niya ang mga bata. Dinala ng ilang tao ang kanilang mga anak para makita si Jesus, at gusto silang paalisin ng mga apostol. Pero sinabi ni Jesus: ‘Pabayaan n’yong lumapit sa akin ang mga bata, sapagka’t ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong gaya nila.’ Hindi ba magandang malaman na si Jesus ay maibigin sa maliliit na bata?

Mateo 18:1-4; 19:13-15; Marcos 9:33-37; 10:13-16Mga Tanong

  • Ano ang pinagtatalunan ng mga apostol sa kanilang pag-uwi mula sa malayong paglalakbay?
  • Bakit tinawag ni Jesus ang isang batang lalaki at pinatayo ito sa harap ng mga apostol?
  • Sa anong paraan dapat matuto ang mga apostol na maging gaya ng mga bata?
  • Paano ipinakita uli ni Jesus na maibigin siya sa maliliit na bata?

Karagdagang mga tanong