Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 75: Apat na Binata sa Babilonya

Kuwento 75: Apat na Binata sa Babilonya

DINALA ni Haring Nabukodonosor ang lahat ng edukadong Israelita sa Babilonya. Mula sa mga ito, at pinili niya ang pinakamakikisig at pinakamatatalinong binata. Apat sa kanila ay nakikita mo rito. Ang isa ay si Daniel, at ang tatlo ay tinawag ng mga taga-Babilonya na Sadrac, Mesac at Abednego.

Binalak ni Nabukodonosor na sanayin ang mga binata sa loob ng tatlong taon, at pagkatapos ay piliin ang pinakamatatalino para tulungan siya sa kaniyang mga problema. Pinakain niya sila ng masustansiyang pagkain at alak mula sa kaniyang sariling mesa para sila lumakas at lumusog.

Ipinaliliwanag nina Daniel, Sadrac, Mesac, at Abednego ang kanilang mga paniniwala

Tingnan mo si Daniel. Alam mo ba kung ano ang sinasabi niya sa mayordomo ni Nabukodonosor, si Aspenas? Sinasabi ni Daniel na ayaw niyang kumain ng masustansiyang pagkain. Pero nag-aalala si Aspenas. Kung ang apat na ito ay hindi magiging kasinglusog ng iba, baka patayin ng hari si Aspenas.

Pero sinasabi ni Daniel sa tagapag-alaga na inatasan ni Aspenas: ‘Pakibigyan mo na lang kami ng gulay at tubig sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ihambing mo kami sa ibang binata at tingnan natin kung sino ang mas malusog.’

Pumayag ito. Pagkaraan ng 10 araw, si Daniel at ang tatlong kaibigan niya ay naging mas malusog kaysa ibang mga binata. Kaya patuloy silang kumain ng gulay imbes na yaong ibinibigay ng hari.

Pagkatapos ng tatlong taon, nakita ng hari na si Daniel at ang tatlong kaibigan niya ang pinakamatalino sa lahat. Kaya pinanatili niya sila sa palasyo para tulungan siya. Tuwing tatanungin ng hari sina Daniel, Sadrac, Mesac at Abednego tungkol sa mga problema, 10 beses ang alam nila kaysa sa kaniyang mga saserdote o tagapayo.

Daniel 1:1-21.Mga Tanong

 • Sinu-sino ang apat na binatang nasa larawan, at bakit sila nasa Babilonya?
 • Ano ang balak ni Nabukodonosor para sa apat na binata, at ano ang ginawa niya?
 • Ano ang hiniling ni Daniel na ipakain at ipainom sa kaniya at sa tatlong kaibigan niya?
 • Pagkatapos ng sampung araw na pagkain ng gulay, paano maihahambing si Daniel at ang kaniyang mga kaibigan sa ibang mga binata?
 • Bakit nasa palasyo ng hari si Daniel at ang kaniyang tatlong kaibigan, at paano sila nakahihigit sa mga saserdote at mga tagapayo?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Daniel 1:1-21.

  Anong uri ng pagsisikap ang kailangan para makaasang malalabanan natin ang mga tukso at madaraig ang mga kahinaan? (Dan. 1:8; Gen. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  Sa anu-anong mga paraan maaaring matukso o mapilitan ang mga kabataan ngayon na tikman ang itinuturing ng ilan na “masasarap na pagkain”? (Dan. 1:8; Kaw. 20:1; 2 Cor. 6:17-7:1)

  Tinutulungan tayo ng ulat ng Bibliya tungkol sa apat na kabataang Hebreo na pahalagahan ang ano may kinalaman sa pagkuha ng sekular na kaalaman? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Cor. 3:18-20)