Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 66: Jesebel—Masamang Reyna

Kuwento 66: Jesebel—Masamang Reyna

PAGKAMATAY ni Haring Jeroboam, bawa’t haring nagpuno sa 10 tribong kaharian ng Israel sa hilaga ay naging masama. Si Haring Ahab ang pinakamasahol. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa asawa niya, ang masamang Reynang si Jesebel.

Si Jesebel ay hindi Israelita. Anak siya ng hari ng Sidon. Sumasamba siya sa huwad na diyos na si Baal at hinikayat si Ahab at maraming mga Israelita na sumamba rin dito. Napopoot si Jesebel kay Jehova at pinapatay ang marami sa kaniyang mga propeta.

Isang araw ay lungkot-na-lungkot si Haring Ahab. Kaya tinanong siya ni Jesebel kung bakit. Sinabi sa kaniya ni Ahab: ‘Gusto ko sanang bilhin ang ubasan ni Nabot. Pero sinabi niya sa akin na hindi raw maaari.’

‘Huwag kang mag-alala,’ sabi ni Jesebel. ‘Kukunin ko iyon para sa iyo.’

Kaya nagkalat siya ng kasinungalingan tungkol kay Nabot. Sinabi ng mga tauhan niya na isinumpa raw ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya, binato si Nabot hanggang mamatay.

Nang mabalitaan ni Jesebel na si Nabot ay patay na, sinabi niya kay Ahab: ‘Pumunta ka at kunin ang kaniyang ubasan.’ Hindi ba si Jesebel ay dapat parusahan dahil dito?

Reyna Jesebel

Kaya, dumating ang panahon, na isinugo ni Jehova si Jehu para parusahan siya. Nang mabalitaan ni Jesebel na dumarating si Jehu, nagpaganda siya nang husto. Pero nang makita ni Jehu si Jesebel sa bintana ng palasyo, sinabi niya sa mga lalaking kasama nito: ‘Ihagis siya!’ Sumunod ang mga lalaki, gaya ng makikita mo sa larawan. Kaya nahulog siya at namatay. Ganito nagwakas ang masamang Reynang si Jesebel.

1 Hari 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Hari 9:30-37.Mga Tanong

  • Sino si Jesebel?
  • Bakit isang araw ay malungkot si Haring Ahab?
  • Ano ang ginawa ni Jesebel upang makuha ang ubasan ni Nabot para sa kaniyang asawang si Ahab?
  • Sino ang isinugo ni Jehova para parusahan si Jesebel?
  • Gaya ng makikita mo sa larawan, ano ang nangyari nang dumating si Jehu sa palasyo ni Jesebel?

Karagdagang mga tanong