Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 49: Huminto ang Araw

Kuwento 49: Huminto ang Araw

TINGNAN mo si Josue. Sinasabi niya: ‘Araw, huminto ka!’ Kaya, ang araw ay huminto sa buong maghapon. Si Jehova ang may gawa nito! Alamin natin kung bakit gusto ni Josue na pahintuin ang araw.

Ang araw

Nang ang limang masamang hari ay sumalakay, ang mga Gabaonita ay nagsugo ng isang lalaki upang humingi ng tulong kay Josue. Agad-agad, si Josue at lahat ng kaniyang mga kawal ay pumaroon. Buong magdamag silang naglakad. Nang dumating sila sa Gabaon, nagtakbuhan ang mga sundalo ng hari. Pagkatapos ay nagpaulan si Jehova ng malakas na granizo, kaya mas maraming sundalo ang namatay sa granizo kaysa mga napatay ng sundalo ni Josue.

Nakikita ni Josue na lulubog na ang araw. Didilim na at marami sa mga sundalong kaaway ang makakatakas. Kaya hiniling niya kay Jehova na pahintuin ang araw. Kung gayon ang mga Israelita ay maaaring manalo sa labanan habang maliwanag pa.

Josue

Lahat-lahat, 31 masasamang hari ang napopoot sa bayan ng Diyos. Gumugol si Josue at ang kaniyang hukbo ng anim na taon para talunin sila. Pagkatapos, naipamahagi ni Josue ang lupain sa mga tribo na wala pang teritoryo.

Pagkaraan ng maraming taon, namatay si Josue sa edad na 110. Nang siya at ang mga kaibigan niya ay nabubuhay pa, ang bayan ay sumusunod sa Diyos. Pero nang mamatay ang mabubuting mga taong ito, ang bayan ay nagsimulang gumawa ng masama kaya sila ay napahamak. Lalo nila ngayong kinailangan ang tulong ng Diyos.

Josue 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Hukom 2:8-13.Mga Tanong

 • Sa larawan, ano ang sinasabi ni Josue, at bakit?
 • Paano tinulungan ni Jehova si Josue at ang kaniyang mga kawal?
 • Ilang kaaway na hari ang tinalo ni Josue, at gaano ito katagal?
 • Bakit ipinamahagi ni Josue ang lupain ng Canaan?
 • Ilang taon si Josue nang mamatay siya, at ano ang nangyari sa bayan pagkamatay niya?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Josue 10:6-15.

  Matapos nating malaman na pinatigil ni Jehova ang araw at buwan para sa Israel, sa ano tayo makapagtitiwala sa ngayon? (Jos. 10:8, 10, 12, 13; Awit 18:3; Kaw. 18:10)

 • Basahin ang Josue 12:7-24.

  Sino talaga ang tumalo sa 31 hari sa Canaan, at bakit ito mahalaga sa atin sa ngayon? (Jos. 12:7; 24:11-13; Deut. 31:8; Luc. 21:9, 25-28)

 • Basahin ang Josue 14:1-5.

  Paano hinati-hati ang lupain sa mga tribo ng Israel, at ano ang ipinahihiwatig nito may kinalaman sa mga mamanahin sa Paraiso? (Jos. 14:2; Isa. 65:21; Ezek. 47:21-23; 1 Cor. 14:33)

 • Basahin ang Hukom 2:8-13.

  Gaya ni Josue sa Israel, sino sa ngayon ang nagsisilbing pamigil sa apostasya? (Huk. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tito 1:7-9; Apoc. 1:1; 2: 1, 2)