Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 45: Pagtawid sa Ilog Jordan

Kuwento 45: Pagtawid sa Ilog Jordan

TINGNAN mo! Ang mga Israelita ay tumatawid sa Ilog ng Jordan! Pero nasaan ang tubig? Kanina lang ay punung-puno ang ilog. Pero ngayon ay wala nang katubig-tubig! Ano kaya ang nangyari? Alamin natin.

Mga Israelita habang tumatawid sa Ilog Jordan

Nang dumating na ang oras para tumawid ang mga Israelita sa Ilog Jordan, ganito ang ipinasabi ni Jehova kay Josue para sa bayan: ‘Dapat dalhin ng mga saserdote ang kaban ng tipan at hayaang sila ang mauna sa atin. Pagtapak nila sa tubig, hihinto ang pag-agos nito.

Kaya pinasan ng mga saserdote ang kaban ng tipan, nauna sila sa bayan at tuloy-tuloy sila sa ilog. Napakalalim at napakabilis ng agos nito. Pero nang sumayad ang paa nila sa tubig, ang tubig ay biglang huminto sa pag-agos! Isa itong himala! Di nagtagal, at wala nang tubig na umaagos sa ilog!

Ang mga saserdote na nagpapasan ng kaban ng tipan ay nakatayo sa mismong gitna ng ilog samantalang ang mga Israelita ay tumatawid sa tuyong lupa! Nakikita mo ba sila sa larawan?

Nang makatawid na ang lahat, sinabi ni Jehova kay Josue na utusan ang 12 malalakas na lalaki para pumulot ng 12 bato mula sa lugar na kinatatayuan ng mga saserdote sa gitna ng ilog. Ang mga batong ito ay pagtutumpuk-tumpukin sa kampamento ng mga Israelita. Ito ay magpapaalaala sa kanila tungkol sa himala. Si Josue ay nagsalansan din ng 12 bato sa lugar na tinayuan ng mga saserdote sa gitna ng ilog.

Josue

Pagkatapos ay sinabi ni Josue sa mga saserdote na nagpapasan ng kaban ng tipan: ‘Umahon na kayo sa Jordan.’ Pagkaalis-na-pagkaalis nila, ang ilog ay muling umagos.

Josue 3:1-17; 4:1-18Mga Tanong

 • Anong himala ang ginawa ni Jehova para makatawid ang mga Israelita sa Ilog Jordan?
 • Ano ang dapat gawin ng mga Israelita bilang pananampalataya nila para makatawid sa Ilog Jordan?
 • Bakit sinabi ni Jehova kay Josue na magpapulot ng 12 bato mula sa gitna ng ilog?
 • Ano ang nangyari pagkaalis na pagkaalis ng mga saserdote sa Jordan?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Josue 3:1-17.

  Gaya ng inilalarawan ng ulat na ito, ano ang dapat nating gawin para tumanggap ng tulong at pagpapala ni Jehova? (Jos. 3:13, 15; Kaw. 3:5; Sant. 2: 22, 26)

  Ano ang kalagayan ng Ilog Jordan nang tumawid ang mga Israelita tungo sa Lupang Pangako, at paano nito dinakila ang pangalan ni Jehova? (Jos. 3:15; 4:18; Awit 66:5-7)

 • Basahin ang Josue 4:1-18.

  Ano ang layunin ng 12 bato na kinuha sa Jordan at ibinunton sa Gilgal? (Jos. 4:4-7)