Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 28: Ang Pagkaligtas ng Sanggol na si Moises

Kuwento 28: Ang Pagkaligtas ng Sanggol na si Moises

TINGNAN mo ang batang umiiyak, na nakahawak sa daliri ng babae. Ito’y si Moises. Alam mo ba kung sino ang magandang babae? Siya ay prinsesa, ang sariling anak ni Paraon.

Nakita ng anak ni Paraon si Moises

Si Moises ay tatlong buwang itinago ng kaniyang nanay, kasi ayaw niyang mapatay ito ng mga Ehipsiyo. Pero alam niya na baka rin ito makita, kaya inilagay si Moises sa isang basket, at itinago ang basket sa matataas na damo sa tabi ng Ilog Nilo. Si Miriam na kapatid ni Moises ay inutusan na tingnan kung ano ang mangyayari.

Di nagtagal dumating ang anak ni Paraon para maligo sa Ilog. Bigla niyang nakita ang basket. Ipinakuha niya ang basket sa isa sa kaniyang mga alilang babae. Binuksan niya ito at nakita na napakaganda ng batang si Moises. Naawa ang prinsesa kay Moises, at ayaw niya itong mapatay.

Pagkatapos ay lumapit si Miriam. Hayan siya sa larawan. Sinabi niya: ‘Tatawag po ba ako ng isang Israelita na mag-aalaga ng sanggol para sa inyo?’

‘O sige,’ sabi ng prinsesa.

Agad tumakbo si Miriam sa nanay niya at isinama ito sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa: ‘Kunin mo ang sanggol na ito at alagaan mo siya para sa akin, at babayaran kita.’

Kaya inalagaan si Moises ng sarili niyang ina. Pagkatapos ay dinala siya nito sa anak ni Paraon, na umampon naman sa kaniya bilang tunay na anak. Kaya lumaki si Moises sa bahay ni Paraon.

Exodo 2:1-10Mga Tanong

  • Sino ang sanggol na nasa larawan, at kaninong daliri ang hawak niya?
  • Ano ang ginawa ng nanay ni Moises para hindi ito mapatay?
  • Sino ang batang babaeng nasa larawan, at ano ang kaniyang ginawa?
  • Nang makita ng anak ni Paraon ang sanggol, ano ang iminungkahi ni Miriam?
  • Ano ang sinabi ng prinsesa sa nanay ni Moises?

Karagdagang tanong