Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 18: Pumunta si Jacob sa Haran

Kuwento 18: Pumunta si Jacob sa Haran

KILALA mo ba ang mga lalaking ito na kausap ni Jacob? Pagkatapos maglakbay ng maraming araw, nasalubong sila ni Jacob sa tabi ng isang balon. Nagtanong siya: ‘Taga saan kayo?’

‘Taga-Haran,’ sabi nila.

‘Kilala ba ninyo si Laban?’ tanong ni Jacob.

‘Oo,’ sagot nila. ‘O, dumarating na ang anak niyang si Rachel, kasama ang kaniyang mga tupa.’ Nakikita mo ba siya sa larawan?

Pagkikita nina Jacob at Rachel

Binuksan ni Jacob ang balon para makainom ang mga tupa ni Laban. Pagkatapos ay hinalikan niya si Rachel at nagpakilala siya. Hindi mapalagay si Rachel, kaya sinabi niya ito sa tatay niya.

Pumayag si Laban na tumira si Jacob sa kanila. At pinayagan din niya si Jacob na pakasalan si Rachel. Pero, hiniling muna niya na magtrabaho si Jacob nang pitong taon para kay Rachel. Nang dumating na ang araw ng kasal, alam mo ba kung ano ang nangyari?

Ibinigay ni Laban ang panganay niyang anak na si Lea para maging asawa ni Jacob! Napilitan si Jacob na magtrabaho ng pitong taon pa, kaya ibinigay na rin ni Laban si Rachel. Noong araw ay pinayagan ng Diyos ang mga lalaki na magkaroon ng higit sa isang asawa. Pero ngayon ang isang lalaki ay dapat na may isa lamang asawa.

Genesis 29:1-30Mga Tanong

  • Sino ang dalagang nasa larawan, at ano ang ginawa ni Jacob para sa kaniya?
  • Ano ang handang gawin ni Jacob upang mapakasalan si Rachel?
  • Ano ang ginawa ni Laban nang dumating na ang araw ng kasal nina Jacob at Rachel?
  • Ano ang napilitang gawin ni Jacob upang maging asawa niya si Rachel?

Karagdagang mga tanong