Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kuwento 2: Isang Magandang Hardin

Kuwento 2: Isang Magandang Hardin

TINGNAN mo ang lupa! Lahat ay napakaganda! Nakikita mo ba ang mga puno, bulaklak at mga hayop? Saan galing ang magandang hardin na ito? Alam mo, ginawa ito ng Diyos.

Mga hayop sa hardin ng Eden

Una, naglatag ang Diyos ng berdeng damo sa lupa. Pagkatapos ginawa niya ang sari-saring halaman, pananim at punongkahoy. Kaya gumanda-nang-gumanda ang lupa, at ang ilan sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng pagkain na masarap ang lasa. Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang mga isda para lumangoy sa tubig, at ang mga ibon para lumipad sa himpapawid. Gumawa siya ng malalaki at maliliit na hayop. Anong mga hayop ang mayroon sa lugar ninyo?

Sa wakas ay ginawa ng Diyos ang isang lugar na tinatawag na hardin ng Eden. Pambihirang lugar iyon. Lahat doon ay maganda, at gusto ng Diyos na ang buong lupa ay maging gaya ng magandang hardin na ito.

Pero tingnan mo uli ang larawan ng hardin. Alam mo ba kung ano ang kulang dito? Tingnan natin.

Genesis 1:11-25; 2:8, 9Mga Tanong

 • Paano ginawa ng Diyos ang lupa upang maging tahanan natin?
 • Ilarawan ang napakaraming iba’t ibang hayop na ginawa ng Diyos. (Tingnan ang larawan.)
 • Bakit pambihirang lugar ang hardin ng Eden?
 • Ano ang gustong mangyari ng Diyos sa buong lupa?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Genesis 1:11-25.

  Ano ang nilalang ng Diyos sa ikatlong araw ng paglalang? (Gen. 1:12)

  Ano ang nangyari sa ikaapat na araw ng paglalang? (Gen. 1:16)

  Anu-anong uri ng mga hayop ang ginawa ng Diyos sa ikalima at ikaanim na mga araw? (Gen. 1:20, 21, 25)

 • Basahin ang Genesis 2:8, 9.

  Anong dalawang espesyal na punungkahoy ang inilagay ng Diyos sa hardin, at ano ang isinasagisag ng mga ito?