Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA MGA PANGYAYARI NOONG NAKARAANG TAON

‘Pinalalakas at Pinasisigla Kami’ ng JW Broadcasting!

‘Pinalalakas at Pinasisigla Kami’ ng JW Broadcasting!

MULA nang simulan ito noong 2014, ang Internet television station na JW Broadcasting ay patuloy na naglalaan ng pampatibay-loob at espirituwal na pampasigla sa di-mabilang na mga tagapanood sa buong daigdig. Available na ito ngayon sa mahigit 90 wika. Halimbawa, isinasalin na ngayon ang mga programa sa wikang Ewe, Ga, at Twi (gaya ng makikita), na labis na ikinatuwa ng mahigit 130,000 mamamahayag sa Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, at Togo. *

“Para akong kinakausap ni Jehova sa aking kuwarto kapag nakikinig ako sa mga miyembro ng Lupong Tagapamahala at sa kanilang mga katulong,” ang sabi ni Agatha, asawa ng isang tagapangasiwa ng sirkito sa Ghana. “Kung  wala ito, paano na lang magkakaroon ng gayon kalaking pribilehiyo ang isang mahirap na gaya ko sa maliit na sulok ng mundo? Talagang lalo kaming napalapít sa mahal naming mga kapatid sa buong mundo.”

Ganito naman ang ulat galing sa Zambia: “Bagaman limitado sa pananalapi, ang mga mamamahayag sa maraming kongregasyon ay puspusang nagsisikap na makinabang mula sa JW Broadcasting. Halimbawa, ang Misako Congregation ay mga 30 kilometro ang layo sa pinakamalapit na bayan at nasa kabukiran na may rumaragasang mga batis kapag tag-ulan.” Sinabi ni Simon, isang ministeryal na lingkod na dumating sa kongregasyon para maglingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan: “Bawat buwan, isang kapatid mula sa kongregasyon ang naglalakad nang mga dalawang oras para marating ang pangunahing lansangan at mula roon ay sasakay ng pampublikong sasakyan patungo sa bayan kung saan mada-download ng kapatid ang mga programa. Isang 70-anyos na lalaki at dalawa niyang anak na lalaki ang hindi pa nakadalo sa mga pulong ng mga Saksi ni Jehova, pero nagtaka ang lalaki na ang mga video ay ipalalabas sa mga pulong sa gayong liblib na lugar. Sinabi ng may-edad nang lalaki, ‘Ito ang paraan para matuto tungkol sa Diyos.’”

Isang liham ng pasasalamat mula sa Russia ang nagsasabi: “Isang taon na naming pinanonood ang JW Broadcasting at natutuwa kami sa gayong pagkakataon. Pagkatapos ng unang brodkast, agad naming nadama na kaisa kami ng buong kapatiran! Kahanga-hanga ito! Talaga ngang isa tayong malaking pamilya! Tuwang-tuwa kaming makita ang ating mahal na mga kapatid mula sa Lupong Tagapamahala. Talagang sinisikap nilang pakainin tayo sa tamang panahon, at makukuha nating lahat ang mga ito. Pinananabikan namin ang bawat brodkast. Lalo pa nga naming  ipinagmamalaking dalhin ang pangalang mga Saksi ni Jehova. Salamat, mahal na mga kapatid! Pinasasalamatan namin si Jehova at si Kristo sa lahat ng kanilang kamangha-manghang gawa. Pinalalakas at pinasisigla kami nito!”

Sina Horst at Helga, na may-kapansanan at may-edad nang mag-asawa sa Germany, ay sumulat: “Natatangi ang JW Broadcasting. Napapatibay kami, lalo na ng mga karanasan ng ating mga kapatid na may-kapansanan. Pinasisigla kami ng kanilang mga halimbawa na ibigay ang aming pinakamabuti sa kabila ng aming problema sa kalusugan. Nang mapanood namin ang karanasan ng isang brother na lumpo na naglilingkod bilang isang elder, natutuhan namin na ang lahat ay maaaring magbigay ng mahalagang bagay kay Jehova. Kapag nakikita namin ang huwarang mga kapatid na iyon, nagpapasalamat kami kay Jehova at nagsusumamo na pagpalain niya sana sila nang sagana.”

Ganito ang sabi ni Kodi, mula sa England: “Salamat po sa lahat ng panahon at pagsisikap ninyo sa paggawa ng jw.org, JW Broadcasting, at mga video nina Caleb at Sophia. Salamat po at ginawa ninyong mas madaling maunawaan ang Bibliya. Nabautismuhan po ako sa edad na walo. Paglaki ko po, magbo-volunteer ako sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall! Gusto ko rin pong magtrabaho sa Bethel. Siyam na taóng gulang na po ako ngayon, kaya ilang taon na lang.”

Ang walong-taóng-gulang na si Arabella sa England ay sumulat: “Salamat po sa mga video at mga activity. Talagang nakakatulong po ito para higit kong makilala si Jehova. Tinutulungan po ako ng mga activity sa jw.org na matuto tungkol kay Jehova habang nasisiyahan sa paggawa ng mga ito. Ang galíng po ninyong gumawa ng mga kantang matatandaan ng lahat. Nakakatulong din po sa akin ang mga video nina Caleb at Sophia. Salamat po sa lahat ng inyong pagsisikap.”

^ par. 3 Ang JW Broadcasting ay maa-access sa tv.jw.org.