Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Indonesia

Indonesia

NAKAPAGPAPATIBAY na mga ulat tungkol sa mga Kristiyanong lakas-loob na nanindigan sa ilalim ng politikal na kaguluhan, relihiyosong alitan, at 25-taóng pagbabawal dahil sa panunulsol ng klero. Kilalanin ang isang brother na nakasama sa listahan ng papatayin ng mga Komunista at ang isang dating lider ng sindikato na naging may-gulang na Kristiyano. Basahin ang karanasan ng dalawang babaeng bingi na naging magkaibigan at nang maglaon ay natuklasan nilang magkapatid pala sila. Alamin din kung paano naipangangaral ng bayan ni Jehova ang mabuting balita sa bansang may pinakamaraming Muslim.

SA SEKSIYONG ITO

Maikling Impormasyon Tungkol sa Indonesia

Alamin ang ilang impormasyon tungkol sa lupain, mamamayan, at kostumbre ng pinakamalaking kapuluan sa daigdig.

Kalakalan ng Pampalasa

Noong ika-16 na siglo, pinalakas ng kalakalan ng pampalasa ang ekonomiya ng daigdig.

Diyan Ako Magsisimula!

May mga hamong hinarap ang ilang masisigasig na colporteur (payunir) mula sa Australia nang simulan nila ang pangangaral sa Indonesia.

Mga Paraan ng Pangangaral Noon

Dahil sa pagbobrodkast sa radyo at pangangaral sa mga daungan, nagngitngit sa galit ang makapangyarihang mga kalaban ng katotohanan sa Indonesia.

Ang Bibelkring

Ang relihiyosong grupong ito ay bumatay sa mga publikasyon ng mga Saksi ni Jehova, pero naging biktima ng maling pangangatuwiran.

Espirituwal na Kayamanan ang Mahalaga sa Kaniya

Pinasok ng mga tao ang bahay ni Thio Seng Bie at tinangay ang mga pag-aari niya, pero isang bagay na mas mahalaga para sa kaniya ang naiwan nila.

Namunga ang West Java

Kahit ipinagbabawal ang mga publikasyon ng mga Saksi, umiisip sila ng ibang mga paraan para mangaral.

Sa Ilalim ng Paniniil ng mga Japanese

Noong Digmaang Pandaigdig II, nakapagparehistro ang ilang Saksi sa pamahalaang Japanese nang hindi ikinokompromiso ang kanilang neutralidad.

Isang Payunir na Malakas ang Loob

Sa loob ng 60-taóng paglilingkod niya, nanatiling tapat si André Elias kahit sa harap ng mga interogasyon at pagbabanta.

Dumating ang mga Misyonerong Nagtapos sa Gilead

Ang mga unang dumating na misyonerong nagtapos sa Gilead ay nakatulong sa mabilis na pagsulong ng pangangaral.

Lumawak ang Gawain sa Silangan

Magtatagumpay ba ang pananalansang ng klero sa pagkakataong ito?

Dumating ang Iba Pang Misyonero

Noong kalagitnaan ng dekada ’70, biglang nagbago ang mga kalagayan para sa pangangaral ng mabuting balita.

Isang Tunay na Anak ni Sara

Buong-pusong nagpasakop si Ti Koetin sa mister niya at dahil dito ay talagang pinagpala siya.

Isang Di-malilimutang Kombensiyon

Marami mang hamon, naging matagumpay ang “Walang-Hanggang Mabuting Balita” na Asamblea noong 1963.

Nakaligtas Nang Mag-alsa ang mga Komunista

Nakahanda na ang paglilibingan sana ni Ronald Jacka.

50 Taóng Special Pioneer

Noong 1964, isang ministrong Protestante ang nagbanta, ‘Palalayasin ko sa Manokwari ang mga Saksi ni Jehova!’ Nagawa ba niya?

Lider ng Sindikato na Naging Respetadong Mamamayan

Itinanong ng Director of Intelligence: “Ano ba talaga ang ginagawa ng mga Saksi ni Jehova sa Indonesia?”

Determinadong Magpatuloy

Bakit sinabi ng ilan na “Parang pako ang mga Saksi ni Jehova”?

Hindi Nila Pinabayaan ang Pagtitipon

Nang alisin ang pagbabawal sa mga Saksi ni Jehova, sinabi ng isang opisyal: “Hindi ang dokumentong ito ng pagrerehistro ang nagbibigay sa inyo ng kalayaang sumamba.”

Kristiyanong Pag-ibig sa Panahon ng Kalamidad

Nang yanigin ng lindol ang bayan ng Gunungsitoli sa Indonesia, agad na tumulong ang mga Saksi ni Jehova.

Hindi Kami Nakipagkompromiso

Ikinuwento ni Daniel Lokollo ang pang-uusig sa kaniya ng mga guwardiya sa bilangguan.

Sumunod Kami at Naligtas!

Nanganib ang buhay ng mga Saksi ni Jehova sa Indonesia dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Muslim at Kristiyano.

Mabilis na Sumulong ang Gawain

Nang alisin ang pagbabawal, tatlong pangunahing bagay ang sinimulang gawin ng mga kapatid.

May-pagmamalaking Ipinahahayag ang Pangalan ni Jehova

Paano napagtagumpayan ng mga Saksi ang mga nakagawian at kultura na naging hadlang sa kanilang katapangan?

Tanggapang Pansangay na Abot-Langit

Nakita ng mga need-greater kung saan marami ang hindi pa nakakakilala kay Jehova.

Higit Pa sa Inaasahan Namin ang Inilaan ni Jehova!

Isang di-inaasahang pagpapala ang tinanggap ng kongregasyon sa nayon ng Tugala Oyo, Indonesia.

Nagkasama Rin sa Wakas!

Ang magkapatid na sina Linda at Sally, parehong bingi, ay nagkahiwalay nang ipaampon ang isa sa kanila. Pero natagpuan nila ang isa’t isa dahil sa katotohanan.