Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA MGA PANGYAYARI NOONG NAKARAANG TAON

“Nakakita Kami Ngayon ng Kakaibang mga Bagay”

“Nakakita Kami Ngayon ng Kakaibang mga Bagay”

Bulag na brother na nabautismuhan

SA ISANG pagkakataon, nang pagalingin ni Jesus ang isang lalaking paralisado, “pinanaigan ng masidhing kagalakan ang bawat isa, at pinasimulan nilang luwalhatiin ang Diyos, at sila ay napuno ng takot, na sinasabi: ‘Nakakita kami ngayon ng kakaibang mga bagay!’ ” (Luc. 5:25, 26) Ang isinasagawa ng Diyos na Jehova ngayon sa pamamagitan ng kaniyang pinakamamahal na Anak, ng tapat at maingat na alipin, at ng kaniyang tapat na mga mananamba sa buong daigdig ay nagbibigay sa atin ng higit na dahilan para sabihin din: “Nakakita kami ngayon ng kakaibang mga bagay.”