Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

2014 Taunang Teksto

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian.”Mateo 6:10

2014 Taunang Teksto

Mga isang daang taon na ang nakakalipas, itinalaga ni Jehova si Jesus bilang Hari sa di-nakikitang mga langit. Mula noon, masigasig nang ibinabalita ng mga lingkod ng Diyos ang mga pagpapalang idudulot ng Kaharian ni Kristo. Sa ilalim ng maibiging pamamahala ni Jesus, ang lupa ay magiging paraiso na punô ng mga taong nag-iibigan sa isa’t isa. Wala nang krimen, labanan, sakit, pagdurusa, at kamatayan.

Malapit na nating matamasa ang mga pagpapalang iyan. Totoo ang Kaharian ng Diyos. Darating ito at tutuparin ang lahat ng nilayon ni Jehova. Ipanalangin na dumating na ang Kaharian, ipaalam ito sa iba, at pahalagahan ang pag-asang inilalaan nito sa iyo.