Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

100 Taon Na ang Nakalilipas—1914

100 Taon Na ang Nakalilipas—1914

“NANINIWALA kami na ang Taóng 1914 ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon upang maglingkod para sa Katotohanan kumpara sa naunang mga taon ng Pag-aani,” ang sabi ng The Watch Tower, Enero 1, 1914. Ang taon na ilang dekada nang pinananabikan ng mga Estudyante ng Bibliya ay dumating na, at naging masigasig sila sa ministeryo. Bilang resulta, milyun-milyon ang nakarinig ng mga pangako ng Bibliya nang taóng iyon. Samantala, ibang-iba naman ang pinagkakaabalahan ng mga tao sa daigdig.

 Lalong Naging Marahas ang mga Tao

Noong 1914, ang isa sa pinakamararahas na pangyayari sa kasaysayan ng pagwewelga ng mga manggagawa sa Estados Unidos ay kumitil sa buhay ng mga lalaki, babae, at mga bata. Ang mga minerong nagwelga pati na ang kanilang pamilya ay pinalayas sa mga pabahay ng kompanya. Kaya napilitan silang bumuo ng mga kampo at tumira sa mga tolda. Noong Abril 20, may naganap na pamamaril sa isang kampong malapit sa Ludlow, Colorado. Sinunog ang mga tolda sa kampong iyon. Bilang ganti, pinatay ng galit na galit na mga minero sa buong rehiyon ang mga guwardiya ng kompanya. Kinailangan pa ang tulong ng mga sundalo para maayos ang gulo.

Pero mas malala ang sitwasyon sa Europa. Noong Hunyo 28, binaril ni Gavrilo Princip, isang 19-anyos na Serbiano, si Archduke Francis Ferdinand ng Austria. Ang pagpatay na iyon ang naging mitsa ng Digmaang Pandaigdig I. Sa pagtatapos ng taon, sangkot na ang buong Europa sa Digmaang Pandaigdig I, na tinatawag noon na Malaking Digmaan.

Nagpokus ang mga Kombensiyon sa Gawaing Pangangaral

Sa kabila ng tumitinding kaguluhan sa daigdig, hinimok ng mga Estudyante ng Bibliya ang isa’t isa na maging masigasig sa gawaing pangangaral. Ang unang kombensiyon ng bayan ng Diyos sa Timog Aprika ay nagsimula noong Abril 10. Ang peak ng bilang ng dumalo ay 34. “Kami noon ay napakaliit na kawan,” ang isinulat ni William W. Johnston. “Halos kalahati ng [dumalo sa] Kombensiyon ang nabautismuhan. Sinagisagan ng walong sister at walong brother ang kanilang pag-aalay ayon sa paraan ng Panginoon.” Sa huling araw ng kombensiyon, pinag-usapan ng mga dumalo kung paano pa nila mapapasulong ang gawaing pangangaral sa Timog Aprika. Sa ngayon, ang mahigit 90,000 tapat na mamamahayag sa Timog Aprika ang patunay sa tagumpay ng ‘maliit na kawan’ na iyon.

Noong Hunyo 28, 1914, nang mismong araw na paslangin si Archduke Ferdinand, nagtipon ang mga Estudyante ng Bibliya  sa Clinton, Iowa, E.U.A. Sa kombensiyong iyon, noong Hunyo 30, sinabi ni A. H. MacMillan: “Kung gusto nating tanggapin ang ating gantimpala, dapat tayong manatiling aktibo sa paggawa ng kalooban ng Diyos at maglingkod sa larangan hangga’t posible, anupat inihahatid sa daigdig ang mensahe ng pag-aani.”

Milyun-milyon ang Nakapanood ng “Photo-Drama”

Ang “Photo-Drama of Creation,” isang produksiyong may nakarekord na mga pahayag sa Bibliya at makukulay na slide at pelikula na sinaliwan ng musika, ay sinimulang ipalabas sa New York City noong Enero 11, 1914. Limang libo ang nakapanood, at marami ang hindi na pinapasok dahil wala nang puwesto.

Dalawang taon ang ginugol sa paghahanda ng “Photo-Drama of Creation,” pero ito ay “halos hindi pa tapos para sa unang pagpapalabas nito noong Enero,” ang sabi ng The Watch Tower. Sa unang anim na buwan ng 1914, ang mga kapatid ay gumawa ng mga pagbabago sa “Photo-Drama.” Halimbawa, nagdagdag sila sa panimula ng isang eksenang may kasabay na paglalahad ni Charles Taze Russell, na nagbibigay-linaw kung sino ang nagpondo sa “Photo-Drama.”

Dumating sa punto na sabay-sabay na ipinapalabas sa 80 lunsod ang “Photo-Drama.” Noong Hulyo 1914, nakarating na ito sa Gran Britanya. Ipinapalabas ito sa Glasgow at London, at laging punô ang mga bulwagan. Pagsapit ng Setyembre, nakarating na rin ito sa Denmark, Finland, Germany, Sweden, at Switzerland. At noong Oktubre, sa Australia naman at New Zealand. Lahat-lahat, mahigit siyam na milyon ang nakapanood ng “Photo-Drama” sa unang taon nito.

Ang “Photo-Drama” ay binubuo ng daan-daang slide, maraming rolyo ng pelikula, at dose-dosenang rekording. Malaki ang gastos sa paggawa ng mga kopya nito. At sa bawat pagpapalabas, kailangan ng makaranasang mga brother at sister. Kaya ang kumpletong “Photo-Drama” ay ipinapalabas lang sa malalaking lunsod. Para mapanood din ito ng mga nasa maliliit na bayan, ang mga Estudyante ng Bibliya ay naglabas ng pinaikling  mga bersiyon ng “Photo-Drama.” Ang isang bersiyon, na tinatawag na “Eureka Drama Y,” ay may mga slide na sinasabayan ng musika at ng nakarekord na mga pahayag sa Bibliya. Ang iba pang mga bersiyon, na tinatawag na “Eureka Drama X” at ang mas maikli pang “Eureka Family Drama,” ay puro audio at walang slide o pelikula. Sa Estados Unidos, mahigit 70,000 ang nakapanood o nakapakinig ng “Eureka Drama” sa pagtatapos ng 1914, wala pang apat na buwan matapos itong ilabas.

Nakibahagi sa Pangangaral ang mga Colporteur at Boluntaryo

Bagaman ang gawain hinggil sa “Photo-Drama” ay bago at kapana-panabik, alam ng mga Estudyante ng Bibliya na mas priyoridad nila ang ibang mga paraan ng pangangaral. Ganito ang sabi sa isang liham ni Charles Taze Russell para sa lahat ng colporteur, na tinatawag ngayong payunir: “Wala kaming alam na ibang paraan ng paglilingkod na umaani ng mas saganang bunga sa panahong ito ng Pag-aani. Dahil diyan, hinihimok namin ang mga Colporteur na huwag nang makisali sa gawain  para sa Photo-Drama . . . May mga kapatid, na tapat din sa Panginoon . . . na maaaring tumulong para sa gawain sa Drama.”

Noong Enero 1914, umabot na nang 850 ang bilang ng colporteur. Sa taóng iyon, ang masisigasig na ebanghelisador na iyan ay nakapamahagi ng mahigit 700,000 kopya ng Studies in the Scriptures. Ang The Watch Tower ay nagpahayag ng “matinding malasakit” sa mga colporteur at hinimok ang mga mambabasa na “patibayin sila sa pamamagitan ng mga salita; dahil hindi naman laging madali ang kanilang buhay.”

Ang mga Estudyante ng Bibliya ay nakapamahagi ng mga tract sa maraming wika. Noong 1914, nakapamahagi sila ng mahigit 47 milyong kopya ng The Bible Students Monthly at iba pang mga tract!

Ang gawain ng mga Estudyante ng Bibliya ay napansin ng mga tao. Nangangaral sila sa publiko, at walang bayad ang kanilang mga pulong. Isang ministro ng Sangkakristiyanuhan ang nagsabi: “Di-magtatagal, iisipin ng mga tao na isang krimen ang pangingilak ng pera, at pagkatapos, ano na’ng mangyayari sa atin? Ipinapahamak tayo ni Pastor Russell.”

Ang Wakas ng mga Panahong Gentil

Naniniwala ang mga Estudyante ng Bibliya na ang “mga panahon ng mga Gentil,” na binabanggit sa Lucas 21:24 (King James Version), ay magwawakas nang mga Oktubre 1, 1914. Habang papalapit ang Oktubre, lalo silang nanabik. May mga countdown card pa nga ang ilang Estudyante ng Bibliya para mamarkahan ang bawat araw na lilipas. Marami ang nag-isip na aakyat na sila sa langit sa petsang iyon.

Noong umaga ng Oktubre 2, 1914, pumasok si Brother Russell sa dining room ng Bethel at ipinatalastas sa pamilyang Bethel: “Nagwakas na ang mga Panahong Gentil; tapos na ang maliligayang araw ng kanilang mga hari.” Pamilyar ang ilang naroroon sa mga salitang iyon na batay sa awit 171 ng kanilang aklat-awitan na Hymns of the Millennial Dawn. Mula noong 1879, inaawit na ng mga Estudyante ng Bibliya ang linyang “Magwawakas na ang mga panahong Gentil.” Pero hindi na totoo ang mga salitang iyan dahil ang mga Panahong Gentil,  o “ang mga takdang panahon ng mga bansa” ay talagang nagwakas na. (Luc. 21:24) Nang maglaon, ang mahalagang pagbabagong iyan ay isinama sa sumunod na mga aklat-awitan natin.

Ang “Be Thou Faithful Unto Death” na countdown card ay ginamit ng ilan para maging determinado sila na manatiling tapat hanggang wakas

Sa pagtatapos ng taon, ang Mesiyanikong Kaharian ay matibay nang nakatatag sa mga langit, at inisip ng ilang Estudyante ng Bibliya na tapos na ang kanilang gawain. Wala silang kamalay-malay na malapit na silang pumasok sa isang yugto ng pagsubok at pagsala. Ang taunang teksto noong 1915 ay “Mangyayari bang inuman ninyo ang Aking saro?” batay sa Mateo 20:22 ng King James Version. Kasama sa “saro” na binabanggit ni Jesus ang mga pagsubok na haharapin niya hanggang sa kaniyang kamatayan. Ang mga Estudyante ng Bibliya ay mapapaharap din sa mga pagsubok, kapuwa mula sa kanilang mga kasamahan at sa ibang tao. Ang pagtugon nila sa mga pagsubok na iyon ang magpapatunay na tapat sila kay Jehova.