Ang sinabi ng isang engineer na nag-inspeksiyon sa konstruksiyon ng mga Saksi sa kanilang bagong pandaigdig na punong-tanggapan sa Bayan ng Warwick tungkol sa natapos na pasilidad.