ST. PETERSBURG, Russia—Noong Hulyo 21, 2015, ipinagbawal ng Russian Federation ang jw.org, ang opisyal na website ng mga Saksi ni Jehova, sa gayon ay ginawang krimen ang pagpapalaganap nito sa loob ng bansa. Ang Russia ang kaisa-isang bansa sa daigdig kung saan ipinagbabawal ang jw.org.

Si Yekaterina Elbakyan, espesyalista at propesor sa pag-aaral tungkol sa mga relihiyon sa Academy of Labor and Social Relations sa Moscow, ay nagsabi tungkol sa jw.org: “Sa palagay ko, mahalaga ang website dahil naglalaman ito ng walang-kinikilingang impormasyon mula mismo sa mga Saksi ni Jehova tungkol sa kanilang organisasyon sa halip na mula sa iba. . . . Hindi lang mga miyembro nito ang interesado sa website, kundi pati ang iba na interesado sa iba’t ibang relihiyon. At ang tinutukoy ko ay hindi lang mga propesyonal na iskolar sa relihiyon gaya ko kundi pati rin mga journalist at publicist na sumusulat tungkol sa relihiyon.”

“Sa palagay ko, mahalaga ang website dahil naglalaman ito ng walang-kinikilingang impormasyon mula mismo sa mga Saksi ni Jehova”—Yekaterina Elbakyan, Propesor, Academy of Labor and Social Relations, Moscow

Ito naman ang sinabi ni Lev Levinson, isang eksperto sa batas sa Human Rights Institute sa Moscow, tungkol sa aksiyong ito ng gobyerno ayon sa konteksto ng kasaysayan: “Ang Russia sa ika-21 siglo ay may konstitusyon na gumagarantiya ng kalayaan sa pagsamba at ng pagkakapantay-pantay ng mga relihiyon sa harap ng batas. Pero gaya noong ika-19 na siglo, muling hinihigpitan ng Russia ang kalayaang ibahagi sa iba ang relihiyosong pananaw sa pamamagitan ng pagkumpiska sa mga literatura at pagbabawal sa mga website. At lahat ng ito ay ginagawa ng mga hukom at eksperto na gumagamit ng mga regulasyong labag sa batas sa likod ng kunwari’y paglaban sa ekstremistang gawain.”

Ang pagbabawal na ito ang huling pangyayari sa legal na labanan na nagsimula noong 2013. Noong Agosto 7 ng taóng iyon, sa isang lihim na paglilitis, idineklara ng isang district court sa Russia na ang website ay “ekstremista,” pero binaligtad ng isang regional court ang desisyong iyon noong Enero 22, 2014. Gayunman, isang kinatawan ng Prosecutor General of the Russian Federation ang umapela sa Korte Suprema ng Russian Federation na ibalik ang desisyon. Noong Disyembre 2, 2014, dininig ng Korte Suprema ang apela nang walang Saksing presente para magtanggol sa kanilang sarili, yamang hindi sila naabisuhan nang maayos tungkol sa pagdinig. Ibinalik ng Korte Suprema ang desisyon ng district court, na nagdedeklarang “ekstremista” ang buong website kahit sumang-ayon ang korte na wala na roong anumang relihiyosong materyal na ipinagbabawal ng mga awtoridad sa Russia. Tinutulan ng mga Saksi ang desisyon at umapela sa chairman ng Korte Suprema pero walang nangyari. Dahil sa desisyong iyon, noong Hulyo 21, 2015, idinagdag ng Ministry of Justice of the Russian Federation ang website sa Federal List of Extremist Materials, sa gayon ay ipinagbawal ang website sa buong Russia.

Ganito ang sabi ni Yaroslav Sivulskiy, isang tagapagsalita ng mga Saksi ni Jehova sa Russia, tungkol sa epekto ng pagbabawal: “Nalulungkot kami sa di-makatuwirang pagkilos na ito ng mga awtoridad sa Russia. Ang pagbabawal na ito ay paghihigpit sa pagsamba ng mahigit 170,000 Saksi ni Jehova sa bansang ito. Pero kung iisipin mo na mga 285,000 sa Russia ang pumupunta sa website araw-araw, maliwanag na kahit mga hindi namin kapananampalataya ay napagkakaitan ng mahuhusay na impormasyon para sa pag-aaral ng Bibliya.”

Mula sa pandaigdig na punong-tanggapan ng mga Saksi sa Brooklyn, New York, sinabi ni J. R. Brown, isang internasyonal na tagapagsalita para sa mga Saksi ni Jehova: “Ang aming opisyal na website, ang jw.org, ay nagtatampok ng mga video na nagwagi ng award, mga publikasyon sa pag-aaral ng Bibliya sa daan-daang wika, at ng dalawang magasin na pinakamalaganap sa daigdig, Ang Bantayan at Gumising! Ipinakita na ito sa ilan sa pinakamalalaking international book fair at ginagamit pa nga sa maraming paaralan. Maraming komunidad sa buong daigdig ang nakikinabang dito at ginagamit ito noon ng marami sa Russia. Ang totoo, ito ang website na dapat palaganapin.”

Media Contact(s):

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Russia: Yaroslav Sivulskiy, tel. +7 812 702 2691