Pumunta sa nilalaman

DISYEMBRE 20, 2017
RUSSIA

Ipinagbabawal Pa Rin sa Russia ang Bagong Sanlibutang Salin

Ipinagbabawal Pa Rin sa Russia ang Bagong Sanlibutang Salin

Ngayong araw, ibinasura ng Leningrad Regional Court ang apela natin sa desisyon ng Vyborg City Court noong Agosto. Sa desisyong ito, ipinagbawal ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan sa wikang Russian dahil isa raw itong ekstremistang publikasyon. Mga 30 ang dumalo sa pagdinig, kasama na ang mga kinatawan ng mga embahada ng Britain, Netherlands, Switzerland, at United States.

Sa panahon ng pagdinig, ilang beses nagharap ang depensa ng malilinaw na ebidensiya na nagpapakitang hindi patas ang ginawang pag-aaral ng mga ekspertong pinili ng korte at hindi talaga ito matatawag na “ekspertong pag-aaral.” Sinasabi sa pag-aaral na ito na hindi Bibliya ang Bagong Sanlibutang Salin kaya idineklara itong “ekstremista.”

Iginiit ng mga “ekspertong” iyon na hindi Bibliya ang Bagong Sanlibutang Salin dahil wala raw itong sinasabi na Bibliya ito. Pero ipinakita ng depensa ang ikalimang pahina ng Bagong Sanlibutang Salin sa wikang Russian na inilathala noong 2007. Malinaw na sinasabi rito: “Isa itong bagong salin ng Bibliya sa Russian.” Pinuna ng depensa ang diumano’y mga ekspertong iyon na 287 araw na nagsagawa ng pag-aaral pero hindi nakita ang simpleng detalyeng ito sa ikatlong parapo ng paunang salita ng Bagong Sanlibutang Salin.

Nang tanungin ang mga ekspertong iyon na pinili ng korte, sinabi ng isa sa kanila na ang Bagong Sanlibutang Salin ay hindi maituturing na Bibliya malibang “may basbas ito ng patriyarka” o tugma ito nang salita por salita sa gayong salin. Kinuwestiyon din ng mga “ekspertong” iyon ang paggamit ng Jehova, ang pangalan ng Diyos, at sinabi nilang hindi sinusuportahan ng Bagong Sanlibutang Salin ang ilang turo ng simbahan. Ibinasura ng hukom ang mosyon ng depensa na magsagawa ng isang bago at patas na ekspertong pag-aaral sa Bagong Sanlibutang Salin.

Nang matalo sila sa apela, wala na silang maaapelahang iba pang korte sa Russia kaya idudulog nila ang kaso sa European Court of Human Rights.

Nakasisiguro ang mga Saksi ni Jehova sa buong mundo na hindi kayang burahin ng anumang institusyon ng tao ang Salita ng Diyos at mabibigo ang lahat ng pagsisikap na hadlangan ang paglaganap nito.—Isaias 40:8.

Media Contact:

International: David A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000