KATHMANDU, Nepal—Ang mga Saksi ni Jehova mula sa Bangladesh, Germany, India, Japan, Switzerland, at United States ay tumulong sa mga biktima ng malakas na lindol na yumanig sa Nepal noong Abril 25, 2015, at kumitil ng libo-libong tao, kasama na ang isang Saksi at ang dalawang anak nito. Noong Mayo 12, 2015, muling niyanig ng lindol ang Nepal. Pero sa lindol na ito, kinumpirma ng mga Saksi na wala sa kanilang mga miyembro ang malalang nasugatan, matinding napinsala ang pag-aari, o namatay.

Ang mga Saksi ni Jehova ay naglalaan ng pagkain dalawang beses sa isang araw sa kanilang mga kapananampalataya at sa iba pang biktima.

Kinabukasan, pagkatapos ng unang lindol, ang mga kinatawan mula sa opisina ng mga Saksi ni Jehova sa Nepal ay bumisita sa bawat kongregasyon sa Kathmandu Valley, isang lugar na matinding tinamaan ng lindol, para alamin ang pangangailangan ng mga biktima. Dahil sa lindol, 38 bahay ng mga Saksi ang nawasak at 126 naman ang napinsala. Tumira ang mga lumikas sa bahay ng kanilang mga kapananampalataya, sa kanilang mga lugar ng pagsamba na tinatawag na Kingdom Hall, at sa mga tent na itinayo sa ligtas na mga lugar. Ang opisina sa Nepal ay nagsuplay din ng pagkain, at di-nagtagal, nadagdagan ito ng mga suplay mula sa Bangladesh, India, at sa mga lunsod sa Nepal na Birgunj, Damauli, Mahendranagar, at Pokhara. Isang Disaster Relief Committee ang nangangasiwa sa mga boluntaryong Saksi mula sa India, Japan, at Nepal para magtayo ng mga pansamantalang tirahan.

Iniipon ng mga boluntaryo mula sa opisina ng mga Saksi ni Jehova sa Nepal ang mga suplay na dumating mula sa lunsod ng Nepal na Birgunj.

Sinabi ni Reuben Thapaliya, isang tagapagsalita ng mga Saksi ni Jehova sa Nepal: “Hindi lang pisikal na pangangailangan ng mga biktima ng sakunang ito ang iniisip namin kundi pati na rin ang kanilang espirituwal na pangangailangan. Bukod sa pagkain, tubig, at tirahan, naglalaan din kami ng espirituwal na pampatibay.” Noong Mayo 2-5, 2015, si Gary Breaux, isang kinatawan mula sa pandaigdig na punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova, ay pumunta sa mga naapektuhang lugar, at bumisita sa mga kongregasyon at sa mga pamilya. Noong Mayo 4, 2015, si Mr. Breaux ay nagbigay ng pahayag sa isang espesyal na programa na batay sa Bibliya. Ang programang ito ay sabay-sabay na ipinalabas sa ibang kongregasyon doon sa pamamagitan ng video streaming. Karagdagan pa, si Kenji Chichii, isang kinatawan mula sa tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova sa Japan, ay dumating noong Mayo 5, 2015. Binisita rin niya ang mga pamilya sa mga naapektuhang lugar at nagbigay ng nakapagpapatibay na pahayag na batay sa Bibliya.

Si Gary Breaux (kanan), isang kinatawan mula sa pandaigdig na punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova, habang inaalam ang pinsala sa isang bahay.

Ang tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova sa Germany ay bumuo ng isang medical team ng mga Saksi na may anesthesiologist, surgeon, nurse, at paramedic. Dala ang mga gamot na isinuplay ng mga Saksi mula sa Bangladesh, India, at Japan, pati na ang mga kagamitan sa pag-oopera at panggagamot, ang medical team na ito mula sa Europe ay nakipagtulungan sa Nepal Disaster Relief Committee para gamutin ang mga biktima sa mga Kingdom Hall na nasa mga lugar na tinamaan ng lindol.

Relief team na nasa isang Kingdom Hall sa Kathmandu, kung saan kinupkop ang mga Saksing biktima at pinaglaanan ng pagkain.

Sinabi ni J. R. Brown, isang tagapagsalita sa pandaigdig na punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova: “Patuloy pa rin ang aming pagtulong sa mga biktima ng sakuna. Alam naming hindi lang pisikal na tulong ang kailangan nila dahil sa pangyayaring ito. Makaaasa ang aming mga kapananampalataya sa Nepal at ang iba pang nakaligtas sa lindol na patuloy kaming tutulong sa materyal at sa espirituwal. Palagi namin silang iniisip at isinasama sa aming mga panalangin.”

Media Contacts:

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Germany: Wolfram Slupina, tel. +49 6483 41 3110

Japan: Ichiki Matsunaga, tel. +81 46 233 0005

Nepal: Reuben Thapaliya, tel. +977 9813469616