Italy

MAYO 23, 2018

Interbyu kay Luca P. Weltert, M.D.

“Nagkaroon ng panibagong pananaw sa hindi pagpapasalin ng dugo—at hindi lang sa mga pasyenteng Saksi, siyempre pa, kundi sa buong mundo—dahil sa dumaraming ebidensiya na mas mabuti ang naging resulta sa mga hindi nagpasalin ng dugo.”

MAYO 23, 2018

Interbyu kay Propesor Massimo P. Franchi, M.D.

“Sa aking propesyon bilang isang doktor, pinasasalamatan ko ang mga Saksi ni Jehova. Tinulungan nila ang isang tradisyonal na doktor na gaya ko na isaalang-alang ang posibilidad at kahalagahan ng hindi paggamit ng dugo.”

MAYO 23, 2018

Interbyu kay Propesor Antonio D. Pinna, M.D.

“Sa palagay ko, hindi ako makagagawa ng pagkakaiba batay sa relihiyosong kadahilanan. May mga pasyente pa nga na hindi Saksi na ayaw magpasalin ng dugo.”