COPENHAGEN, Denmark—Inireport ng malalaking media outlet sa Denmark na ang mga doktor sa Capital Region ay gumagamit ng bagong pamamaraan sa blood management. Ayon sa babasahing Kristeligt Dagblad, “natuklasan na mas maraming pasyente ngayon ang hindi na kailangang salinan ng dugo.” Sinabi pa nito na “mga Saksi ni Jehova ang dahilan kung bakit pinasimulan ang pag-oopera nang walang dugo.” Dahil sa kanilang relihiyosong paniniwala, ang mahigit 8,000,000 Saksi ni Jehova sa buong mundo, kasama rito ang mahigit 14,000 miyembro sa Denmark, ay naghahanap ng pinakamabuting paraan ng paggamot nang walang pagsasalin ng dugo.

Sa buong mundo, mga ospital sa Denmark ang pinakamalakas gumamit ng dugo, mas mataas pa nga nang 50-100 porsiyento kumpara sa ibang ospital sa Europa. Pero ayon sa artikulong “Bloodless Surgery is Gaining Ground” sa news site na Politiken, “dahil sa mga Saksi ni Jehova, ang mga doktor ay napipilitang maghanap ng mga alternatibo” sa mga paggamot na kadalasang nangangailangan ng dugo. Kaya naman sinubukan ng ilang doktor ang iba’t ibang pamamaraan ng blood conservation sa mga pasyenteng Saksi, gaya ng paggamit ng erythropoietin at iron at bitaminang B-complex bago operasyon, at ng mga antifibrinolytic sa panahon ng operasyon. Ayon sa The Copenhagen Post, “taon-taon, mga lima hanggang sampung Saksi ni Jehova ang sumasailalim sa maselang operasyon sa puso sa Aarhus University Hospital Skejby” nang hindi nagpapasalin ng dugo.

Ang Rigshospitalet, isang napakamodernong ospital at isa sa pinakamalalaking institusyon ng Denmark para sa medisina, kung saan pinasimulan ang proyektong blood management noong 2009 para sa Capital Region.

Kinikilala rin ng mga doktor sa Denmark ang dumaraming katibayan na ang pagsasalin ng dugo ay may kaakibat na mga panganib. Noong 2009, pinasimulan ng Rigshospitalet, sa Copenhagen, ang proyektong blood management. Ayon sa pahayagang Berlingske, malaki ang naitulong nito dahil nabawasan ang paggamit ng dugo, kung kaya “mas kaunti ang komplikasyon at mas mababa ang tsansang mamatay” ng mga pasyente. Mula noon, sumali na rin sa proyekto ang karamihan ng ospital sa Capital Region, at nagpaplano na ring sumali ang mga ospital sa ibang rehiyon.

Ayon din sa Berlingske, sinabi ni Dr. Morten Bagge Hansen, isang mananaliksik at head ng blood bank sa Rigshospitalet, na ang pagbabawas sa paggamit ng dugo sa Denmark ay “malaking pagsulong na talagang kapaki-pakinabang sa mga pasyente.” Pareho namang binanggit ng Denmark Radio at Kristeligt Dagblad ang sinabi ni Dr. Astrid Nørgaard, Medical Director sa Rigshospitalet, na “kung hindi dahil sa mga Saksi ni Jehova, hindi ganito katagumpay ang bloodless surgery.”

Media Contacts:

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Denmark: Erik Jørgensen, tel. +45 59 45 60 00