Sa isang espesyal na miting na ginanap noong Oktubre 5, 2013, ipinatalastas ng mga Saksi ni Jehova ang paglalabas ng nirebisang edisyon ng New World Translation of the Holy Scriptures. Umalinsabay ang kasalukuyang New World Bible Translation Committee sa pagbabago ng wika at nilinaw rin ang ilang pananalita sa Bibliya para mas madali itong basahin at maunawaan. Dahil sa higit na pagsusuri sa Dead Sea Scrolls at sa iba pang sinaunang manuskrito, may anim na karagdagang paglitaw ng banal na pangalan sa rebisyong ito: Hukom 19:18; 1 Samuel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14; 23:16. Ang PDF ng nakalimbag na edisyon, pati na ang electronic version ng bagong app na JW Library, ay maida-download nang libre sa www.jw.org.

Media Contact:

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000