Balita sa Buong Daigdig

MAYO 1, 2018

2018 Taunang Kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova na Magsisimula sa Mayo

Bago ang kombensiyong ito, ang mga Saksi sa buong mundo ay makikibahagi sa pambuong-daigdig na kampanya para imbitahan ang publiko na dumalo sa programa nang walang bayad.

MAYO 16, 2017

Sisimulan ng mga Saksi ang Serye ng mga Kombensiyon

Inaanyayahan ng mga Saksi ni Jehova ang publiko na dumalo sa kanilang tatlong-araw na “Huwag Sumuko!” na serye ng mga kombensiyon, na magsisimula sa Mayo 19, 2017.

MARSO 30, 2017

Mga Saksi Naghahanda Para sa Malalaking Pampublikong Pagtitipon sa 2017

Inaanyayahan ng mga Saksi ni Jehova sa buong daigdig ang publiko sa malalaking taunang pagtitipon; ang una rito ay ang Memoryal ng kamatayan ni Kristo.