Pumunta sa nilalaman

Newsroom Para sa mga Tagapagbalita

ITALY

Interbyu kay Luca P. Weltert, M.D.

“Nagkaroon ng panibagong pananaw sa hindi pagpapasalin ng dugo—at hindi lang sa mga pasyenteng Saksi, siyempre pa, kundi sa buong mundo—dahil sa dumaraming ebidensiya na mas mabuti ang naging resulta sa mga hindi nagpasalin ng dugo.”

ITALY

Interbyu kay Propesor Massimo P. Franchi, M.D.

“Sa aking propesyon bilang isang doktor, pinasasalamatan ko ang mga Saksi ni Jehova. Tinulungan nila ang isang tradisyonal na doktor na gaya ko na isaalang-alang ang posibilidad at kahalagahan ng hindi paggamit ng dugo.”

ITALY

Interbyu kay Propesor Antonio D. Pinna, M.D.

“Sa palagay ko, hindi ako makagagawa ng pagkakaiba batay sa relihiyosong kadahilanan. May mga pasyente pa nga na hindi Saksi na ayaw magpasalin ng dugo.”

RUSSIA

Tangkang Pagkumpiska ng mga Awtoridad sa Russia sa Pag-aari ng US Corporation ng mga Saksi ni Jehova

Sisimulan ang apela sa Saint Petersburg City Court laban sa desisyon na kumpiskahin ang dating pambansang tanggapan ng mga Saksi ni Jehova sa Russia.

BALITA SA BUONG DAIGDIG

2018 Taunang Kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova na Magsisimula sa Mayo

Bago ang kombensiyong ito, ang mga Saksi sa buong mundo ay makikibahagi sa pambuong-daigdig na kampanya para imbitahan ang publiko na dumalo sa programa nang walang bayad.

ISRAEL

Tema ng Exhibit sa Tel Aviv—Mga Saksi ni Jehova Noong Panahon ng Nazi

Ginawa ang exhibit sa Hatachana compound para marami ang makaalam sa dinanas na hirap ng mga Saksi ni Jehova sa rehimeng Nazi.

BOLIVIA

Binigyan ng Award ang mga Saksi ni Jehova Dahil sa Exhibit Nila sa Kombensiyon sa Bolivia

Pinarangalan ang mga Saksi dahil sa pagpapaganda nila sa venue at sa exhibit na ginawa nila tungkol sa kultura ng Bolivia.

UNITED STATES

Naibenta ng mga Saksi ni Jehova ang Makasaysayang Gusali, ang The Towers

Naibenta ng mga Saksi ni Jehova ang isa pa sa mahahalagang gusali nila sa Brooklyn, New York.

UNITED STATES

Video ng mga Saksi—Nakakatulong sa mga Magulang sa Pagharap sa Problemang Pangkalusugan ng Bansa: Pambu-bully

Ang Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away ay isang whiteboard animation na ginawa ng mga Saksi ni Jehova. Nagbibigay ito ng praktikal na payo para sa mga kabataang binu-bully.

UNITED KINGDOM

Bagong Tanggapang Pansangay ng mga Saksi sa Britain—Tumanggap ng Mataas na Rating sa BREEAM Dahil sa Sustainable Design

Ang bagong pambansang punong-tanggapan sa Britain ay pinapurihan dahil sa sustainable design at pangangalaga sa kapaligiran sa panahon ng konstruksiyon.

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Mga Saksi sa Central African Republic—Lumikas Dahil sa Digmaan

Kabilang ang mga Saksi ni Jehova sa Central African Republic sa daan-daang libong nagsilikas sa kalapit na mga bansa para matakasan ang mararahas na etniko at relihiyosong digmaan.