Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

TURKMENISTAN

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Noong Marso 14, 2015, ni-raid ng mga pulis sa Turkmenabad ang isang mapayapang relihiyosong pagtitipon sa tahanan ni Bahram Hemdemov. Tatlumpu’t walong Saksi ang inaresto at pinaratangan ng ilegal na relihiyosong gawain. Lahat ay minaltrato, 30 ang pinagmulta, at 8 ang sinentensiyahan ng 15-araw na pagkabilanggo. Nang maglaon, sinentensiyahan ng Lebap Regional Court si Mr. Hemdemov ng apat-na-taóng pagkabilanggo. Nakakulong siya ngayon sa Seydi labor camp. Patuloy na sinisikap ng mga Saksi ni Jehova na mapalaya siya sa di-makatarungang pagkabilanggo.

Isyu Pa Rin ang Paggalang sa Kalayaan sa Budhi, Relihiyon, at Paniniwala

Noong 2015 at 2016, ang United Nations Human Rights Committee (CCPR) ay nagbaba ng 10 paborableng desisyon sa mga reklamo ng mga lalaking Saksi na ibinilanggo sa ilalim ng mahihirap na kalagayan dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng kanilang budhi. Sa ngayon, hindi na ibinibilanggo ng Turkmenistan ang mga tumatangging maglingkod sa militar dahil sa relihiyosong paniniwala.

Dalawa pang Saksi, na ibinilanggo salig sa maling mga paratang para higpitan ang kanilang relihiyosong gawain, ang nagsampa ng reklamo sa CCPR. Sa report ng komiteng ito noong Abril 2012 tungkol sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Turkmenistan, tinagubilinan nito ang gobyerno na “tiyaking igagalang ng mga batas at gawain nito may kinalaman sa pagrerehistro ng relihiyosong mga organisasyon ang karapatan ng mga tao na malayang magsagawa at magpahayag ng kanilang relihiyosong paniniwala gaya ng nakasaad sa [International Covenant on Civil and Political Rights].” Nagparehistro ang mga Saksi noong 2008, pero wala pang pagkilos na ginagawa ang gobyerno sa kanilang aplikasyon.

Mga Inaasahang Pagbabago

Nagpapasalamat ang mga Saksi ni Jehova na pinalaya na ng gobyerno ng Turkmenistan ang ilang bilanggo para ituwid ang kawalang-katarungan. * Inaasahan nilang tutugon nang positibo ang gobyerno sa mga desisyon ng CCPR at higit na igagalang ang mga karapatang pantao partikular na sa karapatan sa pagsamba, paniniwala, at paggamit ng budhi. Isang abogadong kumakatawan sa mga Saksi ang nagsabi: “Umaasa ang mga Saksi ni Jehova na malulutas ng positibong pag-uusap ang mga ikinababahala ng gobyerno ng Turkmenistan sa paraang maiingatan ng mga Saksi ang isang malinis na budhi habang namumuhay nang mapayapa at may makadiyos na debosyon.”

Time Line

 1. May 12, 2017

  Pinalaya ng mga awtoridad sa Turkmenistan si Mansur Masharipov, na nakakulong mula pa nang arestuhin siya noong Hunyo 30, 2016.

 2. Agosto 18, 2016

  Si Mansur Masharipov ay sinentensiyahan ng isang-taóng pagkabilanggo salig sa inimbentong paratang.

 3. Hulyo 2016

  Nagbaba ang CCPR ng anim na desisyon na pabor sa mga Saksing kinasuhan at nilitis dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng kanilang budhi.

 4. Disyembre 14, 2015

  Nagbaba ang CCPR ng mga desisyong pabor sa tatlong Saksi na kinasuhan at nilitis dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng budhi. Bago pa nito, isang paborableng desisyon ang ibinaba noong Mayo 19, 2015.

 5. Mayo 19, 2015

  Si Bahram Hemdemov ay hinatulang mabilanggo nang apat na taon dahil sa relihiyosong gawain. Inaresto siya at ikinulong dalawang buwan bago ang paglilitis.

 6. Pebrero/Marso 2015

  Pinalaya ang dalawang Saksing nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi. Paborable ang naging desisyon ng CCPR sa kaso ng isang Saksi na pinag-usig dahil sa pagtangging maglingkod sa militar.

 7. Nobyembre 18, 2014

  Dalawang Saksi ang ibinilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 8. Oktubre 22, 2014

  Pinagkalooban ng amnestiya ng Presidente ng Turkmenistan ang walong nakabilanggong Saksi ni Jehova at pinalaya sila.

 9. Setyembre 30, 2014

  Siyam na Saksi ang nakabilanggo—ang pito ay dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi at ang dalawa ay salig sa inimbentong mga paratang bilang parusa sa pakikibahagi sa relihiyosong gawain.

 10. Setyembre 2, 2014

  Pinalaya ng mga awtoridad sa Turkmenistan si Bibi Rahmanova at ang sentensiya sa kaniya na apat-na-taóng pagkabilanggo ay pinalitan ng kondisyonal na sentensiya.

 11. Agosto 18, 2014

  Hinatulan si Bibi Rahmanova salig sa inimbentong mga paratang at sinentensiyahan ng apat-na-taóng pagkabilanggo.

 12. Hulyo 25, 2014

  Pitong Saksi ang nakabilanggo—ang lima ay dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi at ang dalawa ay dahil sa inimbentong mga paratang bilang parusa sa pakikibahagi sa relihiyosong gawain.

 13. Abril 6, 2014

  Dalawampu’t anim na Saksi ang ibinilanggo; 13 rito ang inaresto kahit walang katibayan na may nagawang krimen. Pinagmulta ang 13 Saksing ito.

 14. Nobyembre 2013

  Siyam na Saksi ang nakabilanggo pa rin—ang walo ay dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi at ang isa naman ay dahil sa inimbentong mga paratang sa pakikibahagi sa relihiyosong gawain.

 15. Agosto 29, 2013

  Tatlong Saksi ang nagsampa ng reklamo sa CCPR laban sa Turkmenistan dahil sa hindi pagkilala sa karapatan nilang tumanggi sa pagsusundalo udyok ng budhi.

 16. Mayo 1, 2013

  Dalawang Saksi ang nagsampa ng reklamo sa CCPR laban sa Turkmenistan dahil sa hindi pagkilala sa karapatan nilang tumanggi sa pagsusundalo udyok ng budhi.

 17. Enero 24, 2013

  Ni-raid ng 30 pulis ang bahay ni Navruz Nasyrlayev ilang linggo matapos malaman ng gobyerno ng Turkmenistan ang tungkol sa mga reklamong inilapit a CCPR. Pinagbubugbog ng mga pulis ang kaniyang pamilya at mga bisita sa bahay.

 18. Setyembre 7, 2012

  Sampung Saksi ang nagsampa ng reklamo sa CCPR laban sa Turkmenistan dahil sa hindi pagkilala sa karapatan nilang tumanggi sa pagsusundalo udyok ng budhi. Si Navruz Nasyrlayev ang nanguna rito.

 19. Agosto 21, 2008

  Nag-aplay ang mga Saksi ni Jehova para legal silang mairehistro sa Turkmenistan.