Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

TURKMENISTAN

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Noong Oktubre 22, 2014, pinagkalooban ng amnestiya ng gobyerno ng Turkmenistan ang walong Saksi ni Jehova na nabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi o dahil sa maling mga paratang. Karagdagan pa, noong Setyembre 2, 2014, pinalaya ng mga awtoridad sa Turkmenistan si Mrs. Bibi Rahmanova, isang Saksi ni Jehova.

Bilang tugon sa positibong mga pangyayaring ito, ang Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova ay nagpadala ng liham ng pasasalamat sa Presidente ng Turkmenistan para sa amnestiya at pagpapalaya sa mga Saksing nakabilanggo. Binanggit din sa liham ang dalawang Saksi na nakabilanggo pa at hinihiling ang paglaya nila. Handang makipagtulungan ang mga Saksi ni Jehova sa mga awtoridad ng Turkmenistan para malutas ng mga Saksi ang anumang problema at makamit ang kanilang mga karapatan.

Isyu Pa Rin ang Paggalang sa Kalayaan sa Budhi, Relihiyon, at Paniniwala

Nakababahala ang patuloy na pagbibilanggo ng Turkmenistan sa mga kabataang Saksi ni Jehova na tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Wala silang mapagpipilian na alternatibong serbisyong pansibilyan at nahahatulang mabilanggo nang isa hanggang dalawang taon. Pagkatapos mapalaya, sila kung minsan ay muling kinakasuhan at ibinibilanggo sa ilalim ng mas mahirap na kalagayan.

Palibhasa’y walang mapagpipilian, ang 15 Saksi na kinasuhan dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi ay nagsampa ng reklamo sa United Nations Human Rights Committee (CCPR). Nagsampa rin ng reklamo sa CCPR ang dalawa pang Saksi na nabilanggo dahil sa maling mga paratang para pigilan ang kanilang relihiyosong gawain.

Noong Abril 2012, sa konklusyon ng kanilang pagsusuri sa kalagayan ng karapatang pantao sa Turkmenistan, ipinahayag ng CCPR na dapat gawin ng gobyerno “ang lahat ng paraan para repasuhin ang batas nito sa layuning maglaan ng alternatibo sa paglilingkod militar. Dapat ding tiyakin ng miyembrong Estado na malinaw na nakasaad sa batas na ang mga indibiduwal ay may karapatang tumangging magsundalo dahil sa budhi.” Tungkol sa relihiyosong gawain, pinayuhan nito ang gobyerno na “tiyaking igagalang ng mga batas at gawain nito may kinalaman sa pagrerehistro ng relihiyosong mga organisasyon ang karapatan ng mga tao na malayang magsagawa at magpahayag ng kanilang relihiyosong paniniwala gaya ng nakasaad sa Kasunduan.” Handang irehistro ng mga Saksi sa Turkmenistan ang kanilang gawain para mapayapa nilang maisagawa ang kanilang pagsamba.

Mga Inaasahang Pagbabago

Inaasahan ng mga Saksi ni Jehova na sa ginawang ito ng gobyerno ng Turkmenistan, mas igagalang ang mga karapatan ng lahat ng tao, lalo na pagdating sa kalayaan sa budhi, relihiyon, at paniniwala. * Sinabi ng isang abogadong kumakatawan sa mga Saksi: “Umaasa ang mga Saksi ni Jehova na malulutas ng positibong pag-uusap ang mga ikinababahala ng gobyerno ng Turkmenistan sa paraang maiingatan ng mga Saksi ang isang malinis na budhi habang namumuhay nang mapayapa at may makadiyos na debosyon.”

Time Line

 1. Disyembre 14, 2015

  Ang CCPR ay nagdesisyon nang pabor sa tatlong Saksi na nilitis dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi. Isa pang paborableng desisyon ang naunang ibinaba, noong Mayo 19, 2015.

 2. Mayo 19, 2015

  Si Bahram Hemdemov ay nahatulan dahil sa kaniyang relihiyosong gawain at nasentensiyahan ng apat-na-taóng pagkabilanggo. Inaresto siya at ikinulong dalawang buwan bago pa man litisin.

 3. Pebrero/Marso 2015

  Dalawang Saksing nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi ang pinalaya.

 4. Nobyembre 18, 2014

  Dalawang Saksi ang nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 5. Oktubre 22, 2014

  Pinagkalooban ng amnestiya ng Presidente ng Turkmenistan ang walong nakabilanggong Saksi ni Jehova at pinalaya sila.

 6. Setyembre 30, 2014

  Siyam na Saksi ang ibinilanggo—ang pito ay dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi at ang dalawa naman ay dahil sa maling mga paratang sa pagsasagawa ng relihiyosong gawain.

 7. Setyembre 2, 2014

  Pinalaya ng mga awtoridad sa Turkmenistan si Bibi Rahmanova at ginawang kondisyonal ang kaniyang sentensiyang apat-na-taóng pagkabilanggo.

 8. Agosto 18, 2014

  Si Bibi Rahmanova ay nahatulan dahil sa maling mga paratang at nasentensiyahan ng apat-na-taóng pagkabilanggo.

 9. Hulyo 25, 2014

  Pitong Saksi ang nakabilanggo—ang lima ay dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi at ang dalawa naman ay dahil sa maling mga paratang sa pagsasagawa ng relihiyosong gawain.

 10. Abril 6, 2014

  May 26 na Saksing nakabilanggo; 13 rito ang inaresto nang walang katibayan ng anumang nagawang krimen. Pinagmulta ang 13 Saksi.

 11. Nobyembre 2013

  Siyam na Saksi ang nakabilanggo—ang walo ay dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi at ang isa naman ay dahil sa maling mga paratang sa pagsasagawa ng relihiyosong gawain.

 12. Agosto 29, 2013

  Tatlong Saksi ang nagsampa ng reklamo sa CCPR laban sa Turkmenistan dahil hindi nito kinilala ang karapatan nilang tumangging magsundalo udyok ng budhi.

 13. Mayo 1, 2013

  Dalawang Saksi ang nagsampa ng reklamo sa CCPR laban sa Turkmenistan dahil hindi nito kinilala ang karapatan nilang tumangging magsundalo udyok ng budhi.

 14. Enero 24, 2013

  Ni-raid ng 30 pulis ang bahay ni Navruz Nasyrlayev ilang linggo matapos sabihin ng CCPR sa gobyerno ng Turkmenistan ang tungkol sa reklamo. Pinagbubugbog nila ang kaniyang pamilya at mga bisita na nasa bahay.

 15. Setyembre 7, 2012

  Sampung Saksi ang nagsampa ng reklamo sa CCPR laban sa Turkmenistan dahil hindi nito kinikilala ang karapatan nilang tumangging magsundalo udyok ng budhi. Si Navruz Nasyrlayev ang nanguna rito.

 16. Agosto 21, 2008

  Ang mga Saksi ni Jehova ay nag-aplay para mairehistro sila bilang isang relihiyon sa Turkmenistan.