Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang ilang delegasyon ng mga nagpetisyon, pamilya, at mga abogado pagkatapos isumite ang petisyon para kilalanin ang mga tumatangging maglingkod sa militar udyok ng budhi

SETYEMBRE 8, 2017
SOUTH KOREA

South Korea—Pabor na Kilalanin ang Karapatang Tumangging Magsundalo Udyok ng Budhi

South Korea—Pabor na Kilalanin ang Karapatang Tumangging Magsundalo Udyok ng Budhi

Patuloy na dumarami ang social consensus sa South Korea mula nang magkaroon ng pagdinig ng publiko tungkol sa Constitutional Court nito noong Hulyo 2015. Kahit wala pa ang desisyon ng Korte o bagong batas, bumubuti ang pananaw ng South Korea tungkol sa mga tumatangging maglingkod sa militar udyok ng budhi. Ang mga opinyon ng mabababang hukuman, ng publiko, ng mga nasa propesyong may kaugnayan sa batas, ng mga samahan tungkol sa pambansa at internasyonal na karapatang pantao ay sumusuporta sa isang solusyon na hindi nagpaparusa sa mga nagsasagawa ng kalayaan nilang sundin ang udyok ng budhi.

Wala Pang Katulad na Pagbabago ng Opinyon sa mga Korte

Noong linggo ng Agosto 7, 2017, pitong kabataang lalaki na nilitis dahil sa kanilang pagtangging maglingkod sa militar udyok ng budhi ang tumanggap ng not-guilty na desisyon. Ang pangyayaring ito ay wala pang katulad. Sa legal na kasaysayan ng Republic of Korea, ibinilanggo ng mga korte ang mahigit 19,000 tumatangging magsundalo udyok ng budhi, pero 38 sa 42 desisyon may kaugnayang sa usaping ito ang binigyan ng not-guilty na desisyon mula Mayo 2015, at 25 pa sa 2017.

Ipinagpaliban ng ilang korte ang mga kaso dahil hinihintay nila ang desisyon ng Constitutional Court, kaya naman dumami ang nakabinbing kaso tungkol sa usaping ito. Sinabi ni Mr. Du-jin Oh, isang abogado na kumakatawan sa maraming tumatangging magsundalo udyok ng budhi, na mahigit limang beses na mas maraming nakabinbing kaso ngayon tungkol sa usaping ito kumpara noong nakalipas na ilang taon.

Ang dumaraming bilang ng mga desisyong not-guilty sa mga korte ng paglilitis (6 noong 2015, 7 noong 2016, at 25 noong 2017) at ang natatambak na di-naaasikasong nakabinbing mga kaso (ang average na 100 na naging mahigit 500) ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng mga hukuman sa South Korea.

Nakita ng maraming nagmamasid ang pagbabago sa pananaw ng mga hukuman sa South Korea. Sa pagbibigay ng not-guilty na desisyon, napansin ng maraming korte na ang pagpaparusa sa mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi at hindi pagbibigay ng alternatibong serbisyong pansibilyan ay isang paglabag sa kalayaang sundin ang udyok ng budhi na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Pursigido naman ang iba na palabasing ginagawa lang itong “makatuwirang dahilan” ng mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi para hindi magreport kapag ipinatawag na magsundalo, gaya ng inilalaan sa Military Service Act.

Opinyon ng Publiko

Bagaman ang opinyon ng publiko ay hindi naman basehan para kilalanin at protektahan ang mga karapatang pantao, ginamit ng Ministry of Defense ang hindi pagsuporta ng publiko para ipagmatuwid ang hindi nito paglutas sa usaping ito. Pero nagbabago ang opinyon ng publiko. Noong 2005, nasa 10 porsiyento lang ng mga tinanong ang sumang-ayon sa ideya na kilalanin ang karapatan na tumangging magsundalo udyok ng budhi. Pero sa isang survey noong Mayo 2016, iniulat na 70 porsiyento ng mga tinanong ang sumuporta na ipatupad ang alternatibong serbisyo. Ang survey ng Seoul Bar Association noong Hulyo 2016 ay nagpakita na mahigit 80 porsiyento ng mga miyembro nito ang sumuporta rito.

Mga Opinyon at Desisyon ng mga Samahan ng Karapatang Pantao

Nakita ng National Human Rights Commission ng Korea (NHRC) na dahil sa nagbabagong mga pananaw sa South Korea, napakilos ang mga mambabatas na magpanukala na ipatupad ang alternatibong serbisyo sa tatlong pagbabago sa batas sa National Assembly sa sesyon nito simula Hunyo 2017. Napansin din ng NHRC ang mga opinyon at desisyon ng internasyonal na mga samahan na humihimok sa pagkilos na ito at pagkatapos ay sinuri nito kung paano nakatutugon sa internasyonal na mga pamantayan ang mga panukala para sa alternatibong serbisyong pansibilyan. Ang NHRC ay nagbigay sa gobyerno ng South Korea ng pasiya nito tungkol sa programa ng alternatibong serbisyong pansibilyan na ayon sa internasyonal na mga pamantayan at pabor sa mga Saksi ni Jehova at sa iba pa.

Isang Pangako at Isang Petisyon

Nang italaga sa pagkapangulo si Presidente Jae-in Moon noong Mayo 10, 2017, dala niya sa katungkulang iyon kapuwa ang karanasan niya bilang isang abogado ng karapatang pantao at isang pangako: “Ang kalayaang sumunod sa udyok ng budhi ang pinakamataas na antas ng saligang karapatan sa ilalim ng Konstitusyon. Kaya nangangako akong ipatutupad ko ang alternatibong serbisyo at aalisin ang kasalukuyang kalakaran na ibilanggo ang mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi.”

Abogado na nagsusumite ng petisyon sa isang opisyal

Noong Agosto 11, 2017, ang isang delegasyon na kumakatawan sa 904 na tumatangging magsundalo udyok ng budhi ay nagsumite ng isang petisyon sa bagong presidente. Hiniling nila na kilalanin ng gobyerno ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga nakabilanggo at pagpapatupad ng programa ng alternatibong serbisyong pansibilyan. Ang mga nagpetisyon ay binubuo ng 360 tumatangging magsundalo udyok ng budhi na nakakulong at 544 na nililitis sa iba’t ibang antas ng hukuman sa panahon ng kanilang petisyon.

Isang Pagkakataon Para Gumawa ng Namamalaging Tanda sa Kasaysayan ng Karapatang Pantao

Hyun-soo Kim

Sinabi ni Hyun-soo Kim, isa sa mga nagpetisyon, kung ano ang kahulugan para sa kaniya ng petisyon: “Umaasa ako na magkakaroon ng alternatibong serbisyo na ayon sa internasyonal na mga pamantayan, talagang isang alternatibong serbisyong pansibilyan na walang kaugnayan sa militar o hindi pinangangasiwaan ng militar. Handa akong maglingkod sa sangay ng gobyerno na may kaugnayan sa social welfare o sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna o saanman ako maaaring atasan. Nakakatuwang makatulong sa komunidad.”

Masaya ang mga Saksi ni Jehova at ang iba na makita ang pagbabago sa opinyon na makatutulong na baguhin ang isang patakaran na nagparusa sa libo-libong lalaki sa loob ng 70 taon. Nagpapasalamat ang mga Saksi kay Presidente Moon, sa mga miyembro ng National Assembly, at sa mga hukuman ng South Korea na nagpakita ng tunay na interes para igalang at tulungan ang mga tumatangging maglingkod sa militar udyok ng budhi.