Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang pagdinig ng Constitutional Court ng South Korea noong Hulyo 9, 2015

DISYEMBRE 20, 2016
SOUTH KOREA

Mahalagang Desisyon ng Constitutional Court ng South Korea, Malapit Nang Ibaba

Mahalagang Desisyon ng Constitutional Court ng South Korea, Malapit Nang Ibaba

Isang makasaysayang desisyon ang nasa harap ng Constitutional Court ng South Korea habang tinitimbang-timbang nito ang mga prinsipyo ng konstitusyon at ang pagiging angkop ng pagpaparusa, sa ilalim ng Military Service Act, sa mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi. Inaabangan ng marami ang desisyon ng Hukuman mula nang idaos ang isang pampublikong pagdinig sa isyu noong Hulyo 2015. Kinumpirma kamakailan ng presidente ng Hukuman, si Han-chul Park, na ibababa ang desisyon bago matapos ang panunungkulan niya sa Enero 30, 2017.

Isang Desisyon na Makaaapekto sa Libo-libo

Ang Constitutional Court ng South Korea ang pinakamataas na hukuman sa bansa, at may awtoridad ito na pagpasiyahan kung kaayon ng konstitusyon ang batas na iyon. Inatasan ang Hukuman na muling suriin ang probisyon sa Military Service Act na nagpapahintulot na parusahan ng pagkabilanggo ang mga tumatangging maglingkod sa militar udyok ng kanilang budhi. Susuriin ng Hukuman kung ang parusang ito ay labag sa Konstitusyon ng South Korea at sa ginagarantiyahan nitong kalayaan sa pagsamba at pagsunod sa udyok ng budhi.

Kapag ipinasiya ng Hukuman na labag sa Konstitusyon ang ginagawa ng gobyerno na pagbibilanggo sa mga tumatangging magsundalo, mapipilitan ang South Korea na muling suriin ang ganitong patakaran. Sa gayong positibong resulta, malamang na maudyukan ang gobyerno na ihinto ang pag-uusig, pagsesentensiya, at pagbibilanggo sa mga kabataang lalaki na tumatangging maglingkod sa militar dahil sa pagsunod sa udyok ng kanilang budhi.

Kalituhan sa mga Hukuman

Pinag-aralan na ng Constitutional Court ang isyung ito noong 2004 at 2011. Sa dalawang pagkakataong iyon, ipinasiya nito na hindi labag sa konstitusyon ang mga batas na nagpaparusa sa mga tumatangging magsundalo. Ang Supreme Court din, na pangunahing hukuman ng South Korea sa apela at pinal na hukuman, ay nagpasiya noong 2004 at noon ding 2007 na ang pagtangging magsundalo udyok ng budhi ay hindi katanggap-tanggap na saligan para tumangging magserbisyo sa militar. Pero kahit may ganitong mga desisyon ng matataas na hukuman, ang pagpapatupad sa batas ay nananatiling isang isyu na hindi malutas—kahit sa mga hukuman.

Ang lahat ng lebel ng hukuman sa South Korea ay nagpapahayag ng pag-aalinlangan sa pagsesentensiya ng pagkabilanggo sa mga tumatangging magsundalo. Mula nang ibaba ng Constitutional Court ang desisyon nito noong 2011, ang Hukuman mismo ay pumayag na dinggin ang 7 kaso na ipinasa ng mga district court at ang 22 karagdagang kaso na idinulog ng mga indibiduwal. Ang mga desisyon ng Supreme Court ay kinukuwestiyon din, at mahigit 40 kaso sa isyu ng pagtangging magsundalo ang naka-pending sa mataas na hukumang ito. Mula noong Mayo 2015, siyam na desisyong “not guilty” ang ibinaba ng mga trial court para sa mga tumatangging magsundalo.

Noong Oktubre 2016, napansin ng isang appellate court ang pag-aalinlangan sa mabababang hukuman at pati sa nakatataas na mga hukuman. Sinabi nito: “Hindi pa nangyayari kailanman ang ganitong kalituhan sa interpretasyon at pagpapatupad ng isang legal na probisyon.” Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasiya ng mismong appellate court na iyon na “not guilty” ang tatlong lalaki na tumangging magsundalo. Pinaboran iyan ng Seoul Bar Association, na nagsabing “napakahalaga” ng desisyong ito. Sinabi ng presidente ng Seoul Bar Association, si Han-kyu Kim, na nasa kamay na ngayon ng Constitutional Court ang pinal na desisyon.

“Hindi pa nangyayari kailanman ang ganitong kalituhan sa interpretasyon at pagpapatupad ng isang legal na probisyon.”—Gwangju District Court, Third Criminal Division, desisyon may kaugnayan kay Lak-hoon Cho, may petsang Oktubre 18, 2016

Malapit Nang Malutas ang Isang Nagtatagal na Isyu

Sinabi pa ni Mr. Kim: “Pinananabikan ng publiko ang positibong desisyon [ng Constitutional Court] sa isyung ito. Pinarurusahan pa rin hanggang ngayon ang mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi at wala man lang silang opsyon na pumili ng alternatibong serbisyo. Kaya hinihiling sa Constitutional Court, ang ultimong tagapagtanggol ng karapatang pantao, na ibaba ang desisyon nito sa lalong madaling panahon.”

Sa nagdaang 60 taon, halos lahat ng pamilyang Saksi ni Jehova sa South Korea ay naapektuhan ng isyung ito. Ang kanilang mga ama, anak na lalaki, at kapatid na lalaki ay nasentensiyahang mabilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar. Kapag ang inaasahang desisyon ay naging paborable, hindi na ibibilanggo at ituturing na kriminal ang maraming kabataang lalaki. At para sa lahat ng mamamayan ng bansa, titibay ang karapatan ng bawat isa na sumunod sa udyok ng budhi at malayang sumamba.

Nakapokus ngayon ang atensiyon ng lahat sa paglabas ng makasaysayang desisyon ng Constitutional Court.