Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

OKTUBRE 12, 2016
SOUTH KOREA

Criminal Record—Dagdag na Perhuwisyo sa mga Nabilanggo Dahil sa Pagtangging Magsundalo

Criminal Record—Dagdag na Perhuwisyo sa mga Nabilanggo Dahil sa Pagtangging Magsundalo

Noong Enero 2016, sina Hyun-jun Gwon at Gwang-taek Oh ay sumakay ng eroplano sa South Korea patungong Japan at umaasang mag-e-enjoy sa bakasyon nila. Pumila sila sa immigration ng Nagoya airport sa Japan at inakalang mabilis na proseso lang ang pagpasok sa bansa. Pero ang nangyari, isinailalim sila sa interogasyon ng mga opisyal ng immigration dahil nakalagay sa entry card nila na mayroon silang criminal record.

Ipinaliwanag ng dalawang kabataang lalaki na nabilanggo sila noon dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng kanilang budhi at na ang paninindigan nila ay kinikilalang isang karapatan sa maraming bansa. Pero hindi sila pinapasok ng mga opisyal sa Japan. Pagbalik nila sa South Korea, hindi rin pinakinggan ang apela nila sa konsulado ng Japan. Masakit na aral ang natutuhan ng mga kabataang lalaking ito—ang paninindigan nila sa kanilang mapayapang relihiyosong paniniwala ay may pangmatagalang epekto at makaaapekto sa buhay nila sa di-inaasahang paraan.

Dagdag na Perhuwisyo

Dalawa lang ang opsyon sa South Korea para sa mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi: makipagkompromiso at maglingkod sa militar o kaya’y mabilanggo. Kahit malinaw na labag ito sa internasyonal na mga kasunduan may kaugnayan sa karapatang pantao, walang ibinibigay na ibang opsyon ang South Korea sa mga tumatangging magsundalo. * Bukod pa riyan, nagkakaroon sila ng permanenteng rekord sa bilangguan na ayaw burahin ng gobyerno. Maituturing itong dagdag na perhuwisyo dahil maaari silang tratuhin nang di-makatarungan kahit matagal na silang napalaya. Dahil sa permanenteng “criminal” record, nalilimitahan ang oportunidad nilang makakita ng magandang trabaho at hindi sila nakakapunta sa mga lugar na gaya ng Japan, na isang popular na pasyalan ng mga taga-South Korea.

Nakararanas din ng ganiyang kawalang-katarungan ang iba pang mga lalaki sa South Korea na hinatulan dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi. Halimbawa, noong Disyembre 2011, pumunta sa Japan si Mr. Jin-mo Kang kasama ang asawa niyang Japanese na si Kotomi para dalawin ang pamilya nito. Pero hindi siya pinapasok sa bansa kasi may criminal record siya dahil sa pagtangging magsundalo. Kaya napilitan siyang iwan sa Japan ang asawa niya at siya naman ay bumalik sa South Korea. Sinubukan niya ulit, pero ayaw talaga siyang papasukin sa Japan ng mga opisyal sa immigration.

Naiiba sa Karamihan

Tanging sa Japan lang tinatrato na persona non grata o “taong inaayawan” ang mga tumangging magsundalo udyok ng budhi. Pero sa kaso naman ni Mr. Oh, binigyan siya ng visa ng konsulado ng Japan sa South Korea. Nagpakita si Mr. Oh ng letter of invitation mula sa mga kaibigan niya sa Japan na nangakong mag-aasikaso sa kaniya pagdating doon at nagbigay ng karagdagan pang garantiya. Nakapasok siya sa Japan noong Hulyo 2016.

Di-gaya ng Japan, kinikilala ng karamihan sa iba pang mga bansang demokratiko na ang mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi ay hindi mga kriminal at pinahihintulutan silang pumasok ng bansa kahit mayroon silang “criminal” record. Higit pa riyan ang ginagawa ng ibang bansa. Pinapapasok at kinukupkop ng Australia, Canada, at France ang mga lalaking taga-South Korea na tumangging magsundalo. Kaayon ito ng pinakabagong resolusyon ng UN Human Rights Council tungkol sa isyung ito, na humihimok sa mga Estado na “pag-isipang bigyan ng asylum ang mga tumatangging maglingkod sa militar udyok ng budhi kung may malinaw na basehan ang mga ito na isiping pag-uusigin sila sa kanilang bansa dahil sa pagtangging maglingkod sa militar kapag walang probisyon, o walang sapat na probisyon, para sa mga tumatangging maglingkod sa militar udyok ng budhi.” *

Ang mga legal na kinatawan ng mga Saksi ni Jehova ay nakikipag-usap sa mga opisyal ng Japan para makahanap ng solusyon. Sinabi ni André Carbonneau, isang international human rights lawyer: “Ipinakikita ng maayos na pagpasok ni Mr. Oh sa Japan na hindi problema kung pagbibigyan ang mga lalaking ito. Ang kailangan lang ay ipatupad ng mga awtoridad ng Japan ang isang standard policy na kumikilalang ang mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi ay mapayapang mga tao na hindi mga ‘kriminal’ at dapat pahintulutang pumasok sa bansa sa kabila ng kanilang rekord sa bilangguan.”

Itutuwid Ba ng South Korea ang Mali?

Kinikilala ng internasyonal na komunidad na ang mga nabilanggo dahil sa pagsunod sa kanilang budhi ay hindi mga kriminal. Mula pa noong 2006, ilang beses nang nagdesisyon ang UN Human Rights Committee (CCPR) laban sa South Korea dahil sa pagbibilanggo nito sa mga tumatangging magsundalo. Ayon sa CCPR, ang ginagawa ng South Korea ay maituturing na “di-makatuwirang pagbibilanggo.” Hinihimok nito ang gobyerno na gumawa ng mga batas na poprotekta sa karapatan ng mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi. Sa mga desisyon nito, inutusan din ng CCPR ang South Korea na burahin ang criminal record ng mga nabilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar. *

Binabale-wala pa rin ng South Korea ang mga desisyon ng CCPR. Pero bilang isang partido sa International Covenant on Civil and Political Rights at ng Optional Protocol nito, obligado ang South Korea na sundin ang mga desisyon ng CCPR kahit hindi ito kaayon ng batas ng bansa.

Hangga’t hindi sinusunod ng South Korea ang internasyonal na pamantayan at kinikilalang ang pagtangging magsundalo udyok ng budhi ay isang pangunahing karapatang pantao, daan-daan pang mamamayan nito ang maghihirap sa bilangguan at habambuhay na tataguriang kriminal. * Pinananabikan ng mga Saksi ni Jehova ang pagdating ng araw na kikilalanin ng South Korea ang karapatang tumanggi sa pagsusundalo at hindi na nito ituturing na krimen ang pagsunod sa udyok ng budhi. Samantala, inaasahan ng mga taga-South Korea, gaya nina Mr. Gwon at Mr. Oh, na gagawa ang mga awtoridad ng Japan ng standard policy na pahintulutang makapasok sa Japan ang mga tumangging magsundalo..

^ par. 5 Sa kasalukuyan, apat na lupain lang sa daigdig, isa na rito ang South Korea, ang nagbibilanggo sa mga Saksi ni Jehova dahil sa kanilang pagtangging magsundalo udyok ng budhi. Nirerespeto ng karamihan sa mga bansa na may sapilitang paglilingkod sa militar ang karapatan ng mga tumatangging magsundalo at naglalaan sa kanila ng alternatibong serbisyong pansibilyan na hindi kontrolado o pinangangasiwaan ng militar o ng isang uri ng eksemsiyon.

^ par. 9 Tingnan ang Resolution 24/17 “Conscientious objection to military service,” na tinanggap ng Human Rights Council noong Oktubre 8, 2013.

^ par. 12 Tingnan ang Communications No. 1642-1741/2007, Jeong et al v. The Republic of Korea, Views na tinanggap ng Committee noong Marso 24, 2011.

^ par. 14 Sa nagdaang limang tao, 2,701 kabataang lalaking Saksi ang ibinilanggo ng South Korea dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng budhi.