Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

SINGAPORE

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Ipinatutupad ng gobyerno ng Singapore ang sapilitang pagsusundalo at hindi nito kinikilala ang karapatan ng mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi. Ang mga kabataang lalaking Saksi ni Jehova na tumatangging magsundalo ay ibinibilanggo nang dalawang beses, na may kabuuang 39 na buwan.

Pagtuntong ng 18 anyos ng isang kabataang Saksi, kailangan siyang magpalista para magsundalo, gaya ng hinihiling ng batas militar. Kapag tumanggi siya, ikukulong siya nang 15 buwan sa isang kampong militar. Sa pagtatapos ng kaniyang pagkabilanggo, palalayain siya at saka uutusang magsuot ng uniporme ng sundalo at makibahagi sa pagsasanay. Kapag tumanggi na naman siya, muling diringgin ang kaniyang kaso, na ang sentensiya ay 24 na buwang pagkabilanggo.

Singapore—Tumangging Sumunod sa Utos ng United Nations

Ang United Nations ay matagal nang nananawagan sa mga miyembrong Estado nito na “kilalanin na ang pagtangging magsundalo udyok ng budhi ay isang lehitimong pagsasagawa ng karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi, at relihiyon na kinikilala ng Universal Declaration of Human Rights.” Bagaman ang Singapore ay miyembro na noon pang 1965, hindi ito sang-ayon sa United Nations pagdating sa isyung ito. Sa liham na may petsang Abril 24, 2002, na ipinadala sa UN Commission on Human Rights, sinabi ng isang opisyal ng gobyerno ng Singapore na “kapag ang paniniwala o pagkilos ng isa ay salungat [sa karapatang ipagtanggol ang bansa], dapat manaig ang karapatan ng estado na ingatan ang seguridad ng bansa.” Malinaw, ayon sa sulat ng opisyal, “Hindi namin kinikilala na kapit sa lahat ng bansa ang pagtangging magsundalo dahil sa budhi.”

Time Line

 1. Marso 7, 2016

  May 15 Saksi ni Jehova na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 2. Disyembre 15, 2015

  May 16 Saksi ni Jehova na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 3. Setyembre 24, 2015

  May 19 Saksi ni Jehova na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 4. Hunyo 11, 2015

  May 18 Saksi ni Jehova na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 5. Marso 10, 2015

  May 17 Saksi ni Jehova na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 6. Disyembre 12, 2014

  May 19 na Saksi ni Jehova na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi, kasama na ang isang tumangging maging reserba sa militar.

 7. Setyembre 16, 2014

  May 15 lalaking Saksi na nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi, kasama na ang isa na tumangging maging reserba sa militar.

 8. Hulyo 30, 2014

  May 16 na Saksi na nakabilanggo sa Singapore Armed Forces Detention Barracks dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 9. Nobyembre 2013

  May 18 Saksi na nakakulong dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 10. Abril 24, 2002

  Kinumpirma ng isang opisyal ng gobyerno ng Singapore na hindi nito kinikilala ang karapatan ng mga tumatangging magsundalo dahil sa budhi.

 11. Pebrero 1995

  Tumindi ang paghihigpit at pag-aresto sa mga mamamayan ng Singapore na mga Saksi ni Jehova.

 12. Agosto 8, 1994

  Ibinasura ng Mataas na Hukuman ng Singapore ang apela ng mga Saksi.

 13. Enero 12, 1972

  Pinawalang-bisa ng gobyerno ng Singapore ang rehistro ng mga Saksi ni Jehova.