Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

SINGAPORE

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Sapilitan ang paglilingkod sa militar sa Singapore at hindi kinikilala ng gobyerno ang karapatang tumangging magsundalo udyok ng budhi. Ang mga kabataang lalaking Saksi ni Jehova na tumatangging magsundalo ay dalawang beses na sinesentensiyahan ng pagkabilanggo na may kabuoang 39 na buwan.

Pagtuntong ng 18 anyos ng isang kabataang lalaki, kailangan siyang maglingkod sa militar ng Singapore. Kapag tumanggi siya dahil sa pagsunod sa kaniyang budhi, ikukulong siya nang 15 buwan sa isang kampong militar. Sa pagtatapos ng kaniyang pagkabilanggo, palalayain siya at saka uutusang magsuot ng uniporme ng sundalo at makibahagi sa pagsasanay. Kapag tumanggi uli siya, muli siyang lilitisin ng militar at sesentensiyahan ng 24-na-buwang pagkabilanggo.

Tumanggi ang Singapore na Sundin ang Utos ng United Nations

Matagal nang nananawagan ang United Nations sa mga miyembrong Estado na “kilalanin na ang pagtangging magsundalo udyok ng budhi ay isang lehitimong pagsasagawa ng karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi, at relihiyon na kinikilala ng Universal Declaration of Human Rights.” Bagaman miyembro na nito ang Singapore mula pa noong 1965, hindi ito sang-ayon sa United Nations pagdating sa isyung ito. Sa isang liham sa UN Commission on Human Rights na may petsang Abril 24, 2002, sinabi ng isang opisyal ng gobyerno ng Singapore na “kapag ang paniniwala o pagkilos ng isa ay salungat [sa karapatang ipagtanggol ang bansa], dapat manaig ang karapatan ng estado na ingatan ang seguridad ng bansa.” Tahasang sinabi sa sulat ng opisyal, “Hindi namin kinikilala na kapit sa lahat ng bansa ang pagtangging magsundalo udyok ng budhi.”

Time Line

 1. Setyembre 14, 2017

  May kabuoang siyam na Saksi ni Jehova ang nakabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 2. Nobyembre 2013

  May kabuoang 18 Saksi ang nakakulong dahil sa pagtangging magsundalo udyok ng budhi.

 3. Abril 24, 2002

  Kinumpirma ng isang opisyal ng gobyerno na hindi kinikilala ng Singapore ang karapatang tumangging magsundalo udyok ng budhi.

 4. Pebrero 1995

  Tumindi ang paghihigpit at dumami ang inaarestong Saksi ni Jehova na mamamayan ng Singapore.

 5. Agosto 8, 1994

  Ibinasura ng Mataas na Hukuman ng Singapore ang apela ng mga Saksi.

 6. Enero 12, 1972

  Pinawalang-bisa ng gobyerno ng Singapore ang rehistro ng mga Saksi ni Jehova.