Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

SETYEMBRE 15, 2015
RUSSIA

Ipinagpaliban ang Desisyon sa Muling Paglilitis sa 16 na Saksi ni Jehova sa Taganrog

Ipinagpaliban ang Desisyon sa Muling Paglilitis sa 16 na Saksi ni Jehova sa Taganrog

Nasa ikasiyam na buwan na ang muling paglilitis sa 16 na Saksi ni Jehova sa Taganrog, Russia. Mahigit 20 pagdinig na ang naidaos nitong tag-araw, at marami pa ang binabalak na idaos hanggang Oktubre. Kapag nahatulan ang mga Saksing iyon, makukulong sila at pagmumultahin dahil lang sa pagdalo sa relihiyosong mga pagpupulong, pagbabasa ng Bibliya, at pakikisama sa mga kapananampalataya.

Nakaaapekto sa mga Nasasakdal ang Matagal na Paglilitis

Mula nang umpisahan ang muling paglilitis sa pasimula ng taóng ito, nakagugol na ng halos 50 araw sa korte ang mga nasasakdal. Mahigit dalawang taon na silang pabalik-balik sa korte, kasama ang panahong ginugol nila sa unang paglilitis. Kaya ito na ang pinakamatagal na paglilitis sa mga Saksi ni Jehova sa Russia.

Malaking kalugihan sa mga nasasakdal ang panahong ginugugol nila sa mga paglilitis. Ang isa sa kanila, si Kirill Kravchenko, ay nagsabi: “Hindi kami makapagtrabaho; kulang ang panahon namin para sa aming pamilya o para makapagpahinga.” Nasesante pa nga ang ilan sa trabaho o pinilit na magbitiw sa kanilang trabaho dahil sa panahong ginugugol nila sa paglilitis o dahil hayagan silang sinisiraang-puri sa pagiging mga Saksi ni Jehova. Sa nakalipas na dalawang taon, pinagbawalan sila ng korte na umalis sa Taganrog kung wala silang opisyal na pahintulot.

Labis ding naapektuhan sa emosyon ang mga nasasakdal dahil sa mga paglilitis. “Naaapektuhan nito ang aking kalusugan,” ang sabi ni Tatyana Kravchenko. “Hindi ako makatulog, o nagigising ako sa gabi. Lagi kong naiisip ang tungkol sa paglilitis, paulit-ulit na iniisip, nag-aalala.” Ilang beses namang naospital si Nikolay Trotsyuk dahil sa stress sa paglilitis.

Mga Pangyayaring Humantong sa Muling Paglilitis sa Taganrog

Noong 2011, palihim na inimbestigahan ng mga pulis ang mga Saksi ni Jehova sa Taganrog. Labing-anim na Saksi ang pormal na inakusahan noong 2012, at sinimulan ang paglilitis sa kanila noong Mayo 2013. Pagkatapos ng mga pagdinig sa loob ng 15 buwan, hinatulan ng Taganrog City Court ang pito sa kanila dahil sa diumano’y ekstremistang gawain. Pinagmulta nang malaki ng hukom ang pito at ang apat sa kanila ay hinatulan niyang mabilanggo nang mahabang panahon, ngunit agad niyang inalis ang multa at sinuspende ang hatol na pagkabilanggo. Pinawalang-sala ng hukom ang siyam pang Saksi sa teknikal na dahilan pero pinanindigan pa rin niyang nakibahagi sila sa ekstremistang gawain.

Inapela ng 16 na Saksing iyon ang desisyon sa Rostov Regional Court at hiniling na pawalang-sala sila sa lahat ng paratang. Umapela rin ang prosecutor, na ikinakatuwirang napakaluwag ng sinuspendeng mga hatol.

Noong Disyembre 12, 2014, isinaalang-alang ng Rostov Regional Court ang mga apela at binaligtad ang desisyon ng Taganrog City Court. Gayunman, sa halip na pawalang-sala ang mga Saksi, pinagbigyan ng Rostov Regional Court ang kahilingan ng prosecutor at ibinalik ang kaso sa Taganrog City Court para muling litisin sa ilalim ng ibang hukom. Ang muling paglilitis ay nagsimula noong Enero 22, 2015, at inaasahan ng mga Saksing iyon ang desisyon noong Hunyo 2015. Pero nag-iskedyul ang hukom ng mga paglilitis hanggang sa Oktubre, kaya lumilitaw na pagpapasiyahan niya ang kaso sa pagtatapos ng 2015.

Dapat Bang Hadlangan ng Extremism Law ang Mapayapang Pagsamba?

Ang orihinal na layunin ng Federal Law on Counteracting Extremist Activity ng Russia ay labanan ang terorismo, pero ginagamit ito ng ilang opisyal sa Russia sa maling paraan para hadlangan ang pagsambang mapayapa at di-labag sa batas. Pinahihinto ng mga awtoridad sa buong bansa ang pagpupulong ng mga Saksi, hinahalughog ang kanilang mga tahanan, at ipinagbabawal at kinukumpiska ang kanilang mga literatura, gamit ang extremism law para ipagmatuwid ang kanilang mga pagkilos. Sa Taganrog, ginamit ng mga awtoridad sa maling paraan ang batas na ito para buwagin ang legal na korporasyon ng mga Saksi at kumpiskahin ang kanilang Kingdom Hall. Kamakailan, gayon din ang ginawa ng mga awtoridad sa Samara at Abinsk anupat binuwag ang legal na mga korporasyon ng mga Saksi at kinumpiska ang kanilang mga ari-arian.

Dahil sa matinding pagkilos ng mga awtoridad sa Russia, ang mga Saksi ni Jehova ay nagsumite ng 28 aplikasyon sa European Court of Human Rights (ECHR) para humingi ng tulong. Yamang ang 22 sa mga aplikasyong ito ay magkakahawig na paglabag sa mga karapatang pantao, sama-sama itong nirerepaso ng ECHR sa kasalukuyan. Ayon sa isang abogado ng mga Saksi, maaaring ilabas ng ECHR ang desisyon nito sa mga kaso sa pagtatapos ng 2015.

Nagbabanta ang Paghihigpit sa Relihiyon

Ang Russia ngayon ay dapat magpasiya may kaugnayan sa kalayaan sa pagsamba. Kapag ang mga nasasakdal sa Taganrog ay idineklarang nagkasala, nangangamba ang mga Saksi ni Jehova sa Russia na dadalhin din sa korte ang kanilang mga kapuwa Saksi sa Samara, Abinsk, at sa iba pang lugar. Pero umaasa sila na wawakasan ng gobyerno ng Russia ang pag-uusig na ito at itataguyod ang kalayaan sa pagsamba para sa lahat ng mamamayan nito.

Time Line

 1. Hunyo 9, 2008

  Nagsampa ng kaso ang Rostov Regional Prosecutor’s Office laban sa mga Saksi ni Jehova sa Taganrog salig sa diumano’y ekstremistang gawain.

 2. Setyembre 11, 2009

  Idineklara ng Rostov Regional Court na ekstremista ang 34 na relihiyosong publikasyon ng mga Saksi ni Jehova at ipinagbawal ang Local Religious Organization of Jehovah’s Witnesses sa Taganrog (LRO).

 3. Disyembre 8, 2009

  Pinagtibay ng Russian Federation Supreme Court ang naging desisyon ng Rostov Regional Court noong Setyembre 2009.

 4. Marso 1, 2010

  Inilista ng Ministry of Justice sa Federal List of Extremist Materials ang 34 na publikasyon na idineklarang ekstremista ng Rostov Regional Court. Kinumpiska ng mga awtoridad ang Kingdom Hall ng mga Saksi sa Taganrog.

 5. Hunyo 1, 2010

  Isinumite ng mga Saksi ni Jehova sa Taganrog ang kasong Taganrog LRO and Others v. Russia sa European Court of Human Rights.

 6. Abril 30, 2011

  Sinimulang palihim na i-video ng mga intelligence agency ang relihiyosong mga pagpupulong ng mga Saksi sa Taganrog.

 7. Hulyo 6, 2011

  Idinagdag ng mga awtoridad ang Taganrog LRO sa Federal List of Extremist Organizations.

 8. Agosto 2011

  Nagsampa ng kaso ang lokal na mga awtoridad laban sa mga Saksi sa Taganrog at naghalughog sa 19 na tahanan.

 9. Mayo 31, 2012

  Iniharap ng mga imbestigador ang unang akusasyon laban sa mga Saksi ni Jehova sa Taganrog dahil sa kanilang relihiyosong gawain.

 10. Mayo 2013

  Sinimulan ang paglilitis sa 16 na Saksi sa Taganrog City Court dahil sa paratang na pagiging ekstremista.

 11. Hulyo 29-30, 2014

  Idineklara ng Taganrog City Court na nagkasala ang pito sa mga Saksi dahil sa diumano’y ekstremistang gawain. Nang maglaon, nag-apela ang 16 na nasasakdal pati na ang prosecutor.

 12. Disyembre 12, 2014

  Bilang pagtugon sa apela, nagdesisyon ang Rostov Regional Court na muling litisin ang kaso sa ilalim ng ibang hukom.

 13. Enero 22, 2015

  Sinimulan ang muling paglilitis sa 16 na Saksi sa Taganrog City Court.

^ par. 44 “The Honouring of Obligations and Commitments by the Russian Federation,” Resolution 1896 (2012), Parliamentary Assembly of the Council of Europe, paragraph 25.31.

^ par. 45 “Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of the Russian Federation,” UN Human Rights Committee, paragraph 20.