Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

KAZAKHSTAN

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Noong Mayo 2, 2017, hinatulan ni Hukom Talgat Syrlybayev si Teymur Akhmedov ng limang-taóng pagkabilanggo dahil sa diumano’y pagsusulsol ng di-pagkakasundo sa relihiyon at pagtataguyod ng kahigitan ng mga mamamayan dahil sa kanilang relihiyon. Bukod sa pagkabilanggo, nagdagdag pa ang hukom ng restriksiyon—tatlong-taóng pagbabawal sa “relihiyosong gawain” ni Mr. Akhmedov. Noong Hunyo 20, ibinasura ng Astana City Court ang kaniyang apela kahit na may matibay na ebidensiyang wala siyang kasalanan.

Mga Paratang na Walang Saligan

Ang maling mga paratang kay Mr. Akhmedov ay nakasalig sa mga pakikipag-usap niya noong 2016 sa adultong mga “estudyante sa Bibliya” na nagkunwaring interesado sa mga Saksi ni Jehova. Sa mapayapang mga pag-uusap na iyon sa loob ng pitong buwan, gumamit siya ng mga teksto sa Bibliya para patunayan ang pananaw niya sa iba’t ibang paksa may kaugnayan sa relihiyon. Walang kamalay-malay si Mr. Akhmedov na inirerekord pala ang mga pag-uusap na iyon at gagamitin iyon para akusahan siya ng paglabag sa Article 174(2) ng Criminal Code ng Kazakhstan. Ipinagbabawal ng article na iyon ang ‘pagsusulsol ng pagkakapootan sa pagitan ng mga relihiyon’ na aakay sa ‘pang-iinsulto sa damdamin ng mga mamamayan’ at ang “propaganda ng pagiging eksklusibo, nakahihigit o nakabababa ng mga mamamayan dahil sa kanilang relihiyon.”

Gayunman, pinaninindigan ni Mr. Akhmedov na hindi niya nilabag ang batas. Ang totoo, ang kaniyang mga pananalita tungkol sa relihiyosong pananampalataya at paniniwala ay protektado ng Article 18 at 19 ng International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), na gumagarantiya sa “kalayaan ng pag-iisip, budhi, at relihiyon” at sa “karapatan sa malayang pagpapahayag.”

Bago pa nito, itinawag-pansin na sa Kazakhstan ng UN Human Rights Committee (Committee), na nagmomonitor sa mga paglabag sa ICCPR, ang “napakalawak na pagpapakahulugan sa mga krimen” at maling paggamit sa Article 174 sa kaso ng mga indibiduwal na nagsasagawa ng kanilang kalayaan sa pagsamba at paniniwala. Sa isang report na may petsang Agosto 9, 2016, hinimok ng Committee ang Kazakhstan na “garantiyahan ang epektibong paggamit ng kalayaan sa pagsamba at paniniwala at kalayaang mamuhay kaayon ng relihiyon o paniniwala. Dapat nitong pag-isipang iayon ang article 22 ng Konstitusyon nito ayon sa Covenant at rebisahin ang lahat ng kaugnay na batas at pamamaraan sa layuning alisin ang lahat ng restriksiyon na lampas sa espesipikong mga restriksiyon na pinahihintulutan ng article 18 ng Covenant.”

Tungkol sa “napakalawak na pagpapakahulugan sa mga krimen,” sa isang report noong 2014, si Mr. Heiner Bielefeldt, dating UN special rapporteur sa kalayaan sa pagsamba o paniniwala, ay may inirekomenda. Sinabi niya na ang “masyadong malawak na pagpapakahulugan sa mga paglabag may kaugnayan sa di-pagkakasundo sa relihiyon at ekstremismo” ng gobyerno Kazakhstan ay palitan ng “malinaw at espesipikong mga pagpapakahulugan.” Kung hindi, ang batas ay “magkakaroon ng negatibong epekto sa kalayaan sa pagsamba o paniniwala.”

Di-makatarungang Pagkabilanggo ni Teymur Akhmedov

Noong Enero 20, 2017, si Mr. Akhmedov ay sinentensiyahan ng Saryarka District Court No. 2 ng Astana na makulong bago ang paglilitis. Binugbog siya ng mga awtoridad sa bilangguan para paaminin na nagkasala siya. Samantala, kailangang-kailangan ni Mr. Akhmedov, na 61 anyos, ang medikal na atensiyon dahil sa nagdurugong tumor. Ang mga abogado niya ay nagsampa ng reklamo sa UN Working Group on Arbitrary Detention at sa mga UN special rapporteur sa kalayaan sa pagsamba at paniniwala at sa mga karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagsasama-sama. Pagkatapos ibasura ng Astana City Court noong Hunyo 20, 2017 ang apela niya, nagsumite pa ng karagdagang mga apela ang mga abogado niya.

Noong Oktubre 2, 2017, naglabas ng desisyon ang WGAD na ang ginawang pagbilanggo ng gobyerno ng Kazakhstan kay Mr. Akhmedov ay mali at dapat siyang palayain agad. Sinabi ng WGAD na ang ginawa niyang pagbabahagi ng kaniyang mga paniniwala ay “mapayapa at nasa limitasyong itinakda ng kalayaan sa relihiyon,” at ipinakikita ng ipinataw na parusa sa kaniya ng gobyerno ang pagtatangi nito sa relihiyon laban sa mga Saksi ni Jehova. Nang araw na isapubliko ng WGAD ang desisyon nito, ang mga abogado ni Mr. Akhmedov ay nagsumite ng apela sa Supreme Court ng Kazakhstan, na hinihiling na ipatupad ang desisyon ng WGAD, pawalang-sala siya, at agad na palayain. Umaasa silang malapit nang palayain ng gobyerno ng Kazakhstan si Mr. Akhmedov.

Time Line

 1. Oktubre 2, 2017

  Naglabas ang WGAD ng desisyon na ang pagbilanggo kay Teymur Akhmedov ay mali at dapat siyang palayain agad.

 2. Hunyo 20, 2017

  Ibinasura ng korte sa Astana ang apela.

 3. Mayo 2, 2017

  Nabilanggo at nahatulan ng limang-taóng pagkabilanggo.

 4. Marso 13, 2017

  Ipinadala ang kaso sa korte.

 5. Marso 1, 2017

  Ibinasura ang mosyon na iurong ang kaso.

 6. Pebrero 20, 2017

  Iniharap sa korte ang mosyon na iurong ang kaso.

 7. Enero 30, 2017

  Ibinasura ng Astana City Court ang apela.

 8. Enero 18, 2017

  Inaresto si Teymur Akhmedov at sinentensiyahang makulong nang dalawang buwan bago ang paglilitis.