Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

ERITREA

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Nakabilanggo Dahil sa Kanilang Pananampalataya

Inaaresto at ibinibilanggo ng gobyerno ng Eritrea ang mga Saksi ni Jehova at ang iba pa nang hindi nililitis o pormal na kinakasuhan. Ibinibilanggo ang mga lalaki’t babaeng Saksi, pati na ang mga bata at may-edad, dahil sa relihiyosong gawain o di-malamang mga kadahilanan. Ang mga kabataang lalaki naman ay ibinibilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng kanilang budhi.

Nang maging independiyenteng bansa ang Eritrea noong 1993, nawalan ng mahahalagang karapatan ang mga Saksi ni Jehova. Sa Presidential Decree na may petsang Oktubre 25, 1994, inalisan ni Presidente Afewerki ng pagkamamamayan ang mga Saksi dahil hindi sila bumoto noong 1993 sa referendum tungkol sa kasarinlan at tumatanggi silang maglingkod sa militar dahil sa relihiyosong paniniwala. Mula noon, ang mga Saksi ni Jehova ay ibinibilanggo, pinahihirapan, at hina-harass ng mga puwersang panseguridad ng Eritrea para pilitin silang itakwil ang kanilang pananampalataya.

Pagkabilanggo Nang Walang-takdang Haba sa Ilalim ng Napakahirap na Kalagayan

Tatlong lalaki, sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam, ang nakabilanggo dahil sa pagtangging maglingkod sa militar udyok ng budhi mula pa noong Setyembre 24, 1994. Siyam pang lalaki ang nakabilanggo sa loob ng mahigit 10 taon.

Ang ilang Saksi ay nakakulong sa mga metal na container van; ang iba naman ay sa bato o metal na kulungan na nakabaon sa lupa ang kalahating bahagi. Ang bilanggong si Misghina Gebretinsae, 62 anyos, ay namatay noong Hulyo 2011 dahil sa matinding init samantalang nasa lugar ng pagpaparusa na sinasabing nasa “ilalim ng lupa” sa Meitir Prison Camp. Si Yohannes Haile naman, 68 anyos, ay namatay noong Agosto 16, 2012, pagkatapos ng halos apat-na-taóng pagkabilanggo sa Meitir Camp sa gayon ding kalagayan. Magmula noon, ilang bilanggong Saksi sa Meitir Camp ang pinalaya nang magkasakit sila nang malubha.

Mga Bagong Pag-aresto

Noong Oktubre 25, 2015, dalawang babaeng Saksi ni Jehova ang inaresto habang abala sa relihiyosong gawain. Ang isa sa kanila, isang banyagang bumibisita sa mga kamag-anak sa Eritrea, ay pinalaya matapos ikulong nang isang linggo. Ang isa pa, isang 53-anyos na taga-Eritrea, ay nakakulong hanggang ngayon.

Noong Abril 5, 2016, nagsimula ang anim-na-buwang pagkabilanggo ni Saron Gebru dahil sa pagdalo niya sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo para sa 2014. Pinalaya siya noong Oktubre 5, 2016.

Time Line

 1. Hunyo 15, 2017

  May kabuoang 53 Saksi ang nakabilanggo.

 2. Hulyo 25, 2014

  Pinalaya na ang karamihan sa mga inaresto noong Abril 14, pero 20 sa mga inaresto noong Abril 27 ang nakakulong pa rin; may kabuoang 73 Saksi ang nakabilanggo.

 3. Abril 27, 2014

  Inaresto ang 31 Saksi habang nagtitipon para sa pag-aaral ng Bibliya.

 4. Abril 14, 2014

  Mahigit 90 Saksi ang inaresto habang nagtitipon para sa taunang Memoryal ng kamatayan ni Kristo.

 5. Nobyembre 2013

  May kabuoang 52 Saksi ang nakabilanggo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan.

 6. Agosto 16, 2012

  Namatay si Yohannes Haile, 68 anyos, habang nakabilanggo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan.

 7. Hulyo 2011

  Namatay si Misghina Gebretinsae, 62 anyos, habang nakabilanggo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan.

 8. Hunyo 28, 2009

  Ni-raid ng mga awtoridad ang bahay ng isang Saksi habang may pagtitipon doon para sa pagsamba; inaresto ang 23 Saksi na naroon, edad 2 hanggang 80. Umabot sa 69 ang kabuoang bilang ng mga Saksi na nakabilanggo.

 9. Abril 28, 2009

  Maliban sa isa, lahat ng Saksi ni Jehova na nakakulong sa mga presinto ay inilipat ng mga awtoridad sa Meitir Prison Camp.

 10. Hulyo 8, 2008

  Nag-raid ang mga awtoridad sa mga bahay at lugar ng trabaho para arestuhin ang 24 na Saksi, na karamihan ay siyang naghahanapbuhay para sa pamilya.

 11. Mayo 2002

  Ipinagbawal ng gobyerno ang lahat ng relihiyon na wala sa ilalim ng apat na relihiyong aprobado ng gobyerno.

 12. Oktubre 25, 1994

  Sa isang Presidential Decree, inalis ang pagkamamamayan at mahahalagang karapatang sibil ng mga Saksi ni Jehova.

 13. Setyembre 24, 1994

  Sina Paulos Eyasu, Isaac Mogos, at Negede Teklemariam ay ibinilanggo nang walang akusasyon o paglilitis; nakakulong sila hanggang ngayon.

 14. Dekada ’40

  Itinatag ang unang mga grupo ng mga Saksi ni Jehova sa Eritrea.