Mahalagang Pangyayari sa United States: HUNYO 20, 1918