“Kung hindi inilalapat ang parusa sa isang krimen, lumalakas ang loob ng mga tao na gumawa ng masama.” Ang kasabihang ito ay nagkakatotoo sa Ukraine, kung saan parami nang paraming Saksi ni Jehova ang nagiging biktima ng hate crime, o krimeng bunsod ng diskriminasyon. Nagpapasalamat ang mga Saksi ni Jehova dahil ginagarantiyahan ng pamahalaan ng Ukraine ang kalayaan sa pagsamba, pero nababahala ang mga Saksi sa pagdami ng krimen laban sa kanila at hindi napaparusahan ng mga awtoridad ang mga pasimuno nito.

Paglala ng mga Pag-atake

Simula 2008, mayroon nang 64 na kaso ng pananakit laban sa mga Saksi ni Jehova sa Ukraine habang nagsasagawa sila o pagkatapos ng kanilang relihiyosong gawain. Labing-anim sa mga pag-atakeng ito ay kagagawan ng mga paring Ortodokso.

Mula 2008 hanggang 2013, nagkaroon din ng 190 insidente ng bandalismo sa mga Kingdom Hall at 13 tangkang panununog sa mga ito. Sa pagitan ng 2012 at 2013, dumoble ang bilang ng bandalismo kumpara sa nakalipas na apat na taon.

Patindi rin nang patindi ang mga pag-atake. Noong 2012, dalawang Kingdom Hall sa Donetsk Region ang natupok ng apoy. Noong 2013, dalawang insidente ng pananakit ang nagdulot ng matinding pinsala sa mga biktima kung kaya’t kinailangan silang maospital nang matagal.

Humingi ng proteksiyon sa mga awtoridad ang mga Saksi pero nabigo sila dahil hindi nagsagawa agad ng masusing imbestigasyon ang mga awtoridad ni naglapat man ito ng karampatang parusa sa mga may-sala.

Kawalang-Aksiyon ng mga Awtoridad

Panununog at bandalismo sa Kingdom Hall sa Horlivka, Donetsk Region, Hunyo 5, 2014

Bandalismo. Hindi rumeresponde ang mga pulis o mabagal silang rumesponde sa mga reklamo. Kahit may nakasampa nang reklamo, madalas na hindi gumagawa ng legal na hakbang ang mga awtoridad o pinatatagal nila ito. At kahit may kaso na, hindi naman pinaparusahan ang mga pasimuno o magaang parusa lang ang ipinapataw sa kanila ng korte. Mula 2008 hanggang 2012, wala ni isa sa mga pasimuno ng 111 insidente ng bandalismo ang nakasuhan.

Pananakit. Kadalasang hindi nag-iimbestiga nang tama ni gumagawa man ng paraan ang mga pulis para matukoy ang mga salarin. May makasuhan man, karaniwan nang hindi ito pinagbabayad o pinaparusahan ng hukuman. Magpataw man ng parusa ang hukuman, hindi ang karampatang parusa ang ipinapataw dahil hindi nila kinakategorya ang kaso bilang hate crime.

Dahil hindi napaparusahan ang mga salarin, lumalakas ang loob nilang ulit-ulitin ang ginagawa nilang karahasan

Pambubugbog kay Oleksandr Tretiak

Oleksandr Tretiak

Noong Nobyembre 26, 2013, isang matinding pag-atake ang sinapit ni Oleksandr Tretiak, isang 41-anyos na Saksi, habang pauwi galing sa relihiyosong gawain. Mahigit 20 minutong pinagbubugbog ng tatlong kalalakihan si Mr. Tretiak. Kinilala niya ang mga salarin bilang sina Ruslan Ivanov; Anatoliy Dovhan, isang retiradong tenyente koronel ng pulisya; at Evheniy Ihlinskiy, manugang ni Dovhan at isang traffic officer. Nakatakas si Mr. Tretiak at isinugod sa ospital. Nagtamo siya ng maraming sugat at pasâ, matinding pinsala sa ulo, at basag na ilong.

Sa kabila ng kaniyang kondisyon, sinabi ng mga imbestigador na ang krimen ay “minor” lang at na ang mga salarin ay hindi pa natutukoy. Pagkaraan ng dalawang linggo sa ospital, si Mr. Tretiak ay pinalabas kahit hindi pa magaling dahil kung magtatagal pa siya sa ospital, mapipilitan ang awtoridad na sabihing hindi “minor” lang ang krimen. Dahil sa kaniyang malalang kondisyon, kinailangan siyang ibalik sa ospital kinabukasan. Umabot sa 23 araw ang inilagi niya sa ospital.

Kamakailan lang ay nakasuhan si Ruslan Ivanov, isa sa mga nambugbog, pero nakapagtago na ito. Nangangamba si Mr. Tretiak na baka balikan siya ng mga nambugbog sa kaniya. Sinabi niya, “Kumbinsido ako na galít sila sa mga Saksi ni Jehova kaya nila ako inatake at talagang balak nila akong patayin.”

Kikilos Ba ang mga Awtoridad?

Ang Ukraine ay isang bansa na nagkaloob ng kalayaan sa relihiyon sa mahigit 150,000 Saksi ni Jehova rito sa loob ng maraming taon at ang mga opisyal nito ay dati pa ngang nakatulong sa kanila. Umaasa ang mga Saksi ni Jehova na gagawa ang mga awtoridad ng Ukraine ng tamang imbestigasyon sa mga krimeng nangyayari at ilalapat ang karampatang parusa sa mga salarin.