Sa isang pansamantalang hukuman sa Dashoguz, Turkmenistan, di-makatarungang hinatulan ni Judge Gagysyz Orazmuradov na mabilanggo ang 33-anyos na si Bibi Rahmanova dahil sa maling mga paratang. Noong Agosto 18, si Bibi, na may apat-na-taóng-gulang na anak na lalaki, ay hinatulang nagkasala ng “pananakit sa isang pulis” at ng “hooliganism,” * o pagiging bayolente. Pinatawan siya ng hukom ng matinding parusa—apat na taon sa isang general regime colony, isang bilangguan para sa mga kriminal.

Dinakip sa Istasyon ng Tren

Nagsimula ang kalbaryo ni Bibi noong gabi ng Hulyo 5, 2014, nang siya at ang asawa niyang si Vepa Tuvakov, kasama ang kanilang anak, ay magpunta sa istasyon ng tren sa Dashoguz para kunin ang relihiyosong mga babasahín at personal na mga gamit na ipinadala ng isang kaibigan mula sa Ashgabad. Kakukuha pa lang ng mag-asawa ng kanilang mga bagahe nang harangin sila ng anim na pulis na nakasibilyan at utusang ipakita ang laman ng mga bag. Pagkakita sa isang laptop at sa mga babasahín ng mga Saksi ni Jehova, biglang nambulyaw ang mga pulis at nagbantang malapit nang maulila ang kanilang anak.

Inirekord ni Bibi ang pangyayaring ito sa kaniyang cellphone. Nang tangkain ng mga pulis na kunin sa kaniya ang cellphone, itinago niya ito sa loob ng kaniyang blusa. Sinabunutan siya ng mga pulis, sinipa at sinuntok, at pinigilan ang kaniyang mga kamay. Habang hawak nila siya, itinaas ng isang pulis ang blusa niya at hinipuan siya habang kinukuha ang cellphone. Sinikap ni Bibi na protektahan ang sarili niya nang hindi lumalaban sa mga pulis.

Sina Bibi at Vepa kasama ang kanilang anak

Pagkatapos, dinala ng mga pulis ang pamilya Tuvakov sa presinto. Pinilit nila si Vepa na pirmahan ang isang nakahandang testimonya. Tumanggi siya. Ginulpi siya ng mga pulis, pero tumanggi pa rin siya. Si Bibi naman at ang anak nila ay nasa ibang kuwarto. Ayaw ring pirmahan ni Bibi ang nakahandang testimonya kaya ginulpi rin siya. Magdamag na idinitine ng mga pulis si Bibi at ang anak niya; pinalaya lang sila nang sumunod na araw. * Nagsampa ng reklamo si Bibi laban sa mga opisyal na iyon, at ilang araw makalipas nito, noong Hulyo 11, pinalaya si Vepa. Pero hindi pa rin natinag ang Dashoguz City Police; sinimulan nila ang imbestigasyon laban kay Bibi at sa asawa nito.

Pag-aresto, Pagkakulong, at Paglilitis

Si Bibi ay kinasuhan noong Agosto 6, ikinulong noong Agosto 8, at nilitis noong Agosto 18. Sa paglilitis, kitang-kitang may pinapaboran si Judge Orazmuradov. Paulit-ulit niyang pinuputol sa pagsasalita ang abogado ni Bibi kapag tinatangka nitong depensahan si Bibi. Kapag hindi naman magkakatugma ang salaysay ng mga pulis, pinipigilan ng hukom ang abogado ni Bibi na kuwestiyunin iyon. Hindi rin pumayag ang hukom na tumestigo si Vepa sa pang-aabusong ginawa ng mga pulis kay Bibi at tumanggi rin siyang maiparinig ang rekording ng pangyayari. Si Bibi ay hinatulang nagkasala at nasentensiyahang mabilanggo nang apat na taon.

Kailangang makaapela si Bibi hanggang Agosto 28. Samantala, nanatili siyang nakakulong sa piitang DZD-7. Kapag ibinasura ang apela niya, ililipat siya sa general regime colony na malamang na nasa disyerto ng Seydi. Hindi lang siya mapagkakaitan ng kalayaan, mawawalan din siya ng pagkakataong masubaybayan ang paglaki ng kaniyang anak.

Hindi man pormal na nakasuhan si Vepa, malaki ang posibilidad na mademanda siya, malitis dahil sa maling mga paratang, at di-makatarungang mahatulan na mabilanggo. Kapag nangyari iyan, mawawalan din ng ama ang kanilang anak. Walang basehan para sa ganitong di-makatarungang pagkilos.

Paghingi ng Hustisya

Matagal nang pinagmamalupitan at pinagkakaitan ng mga karapatang pantao ang mga Saksi ni Jehova sa Turkmenistan. Umaasa ang mga Saksi ni Jehova sa buong mundo, pati na ang maraming iba pa na may respeto sa dignidad ng tao at sa karapatan para sa malayang pagsamba, na itutuwid ng gobyerno ng Turkmenistan ang mga pagkakamaling ito.

^ par. 2 Ang hooliganism na nauugnay sa paglaban sa isang opisyal na nagpapatupad ng batas ay may parusang pagkabilanggo nang hanggang limang taon.

^ par. 6 Noong umaga ng Hulyo 6, ang kanilang anak ay ipinasundo sa isang kamag-anak; si Bibi naman ay pinauwi noon ding araw na iyon.