Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Turkmenistan: AGOSTO 21, 2008