Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Turkmenistan: 1980’s