Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Turkey: HULYO 31, 2007