Mahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Turkey: DISYEMBRE 2, 1981