Noong Abril 22, 2017, inaresto ng mga awtoridad ng militar ang 18-anyos na si Daniil Islamov dahil tumatanggi siyang magsundalo at maglingkod sa militar udyok ng budhi. Ikinulong siya sa isang military training camp sa Tajikistan hanggang Oktubre 13, 2017, nang hatulan siya at sentensiyahan ng isang military court sa Dushanbe na mabilanggo nang anim na buwan. Dinala siya sa isang pansamantalang kulungan sa lunsod ng Kurgan-tyube, na kinaroroonan niya hanggang ngayon.

Noong 2014, masusing pinag-aralan ni Mr. Islamov ang Bibliya kasama ng mga Saksi ni Jehova at humanga siya sa mensahe ng Bibliya na kapayapaan. Nang tawagan siyang magreport sa Military Enlistment Office of the Firdavsi District of Dushanbe noong Abril 22, 2017, ipinaliwanag niya sa mga opisyal ang pagtanggi niyang maglingkod sa militar udyok ng budhing sinanay sa Bibliya at hiniling niyang pahintulutan siyang magsagawa ng alternatibong serbisyong pansibilyan. Ginipit siya ng mga opisyal ng militar na boluntaryong sumama sa hukbo at maglingkod sa ilalim ng Ministry of Emergency Situations, kung saan hindi siya gagamit ng sandata. Matatag na tinanggihan ni Mr. Islamov ang lahat ng anyo ng paglilingkod sa militar. Nang araw ding iyon, ipinadala siya ng mga opisyal sa isang military training camp sa Vakhsh Region, na mahigit 70 milya mula sa Dushanbe.

Pinarusahan Dahil sa Hindi Pagpapatupad ng Gobyerno ng Alternatibong Serbisyong Pansibilyan

Nang unang paratangan ng kasong kriminal si Mr. Islamov noong Hunyo, ang kaniyang abogado ay naghain ng mosyon na itigil ang kasong kriminal dahil wala namang ebidensiya tungkol sa krimen. Pinapayagan ng batas tungkol sa paglilingkod sa militar ng Tajikistan ang isang tao na ipalit ang alternatibong serbisyong pansibilyan para sa sapilitang paglilingkod sa militar, at ito ang hiniling ni Mr. Islamov. Iniharap din ng kaniyang abogado ang mga pamantayan ng batas ng mga bansa na nagbibigay sa isang tao ng eksemsiyon sa sapilitang paglilingkod sa militar kung hindi ito kaayon sa kaniyang relihiyon o paniniwala.

Sinagot ng Military Prosecutor’s Office (MPO) ang abogado ni Mr. Islamov, na sinasabing walang makukuhang alternatibong serbisyong pansibilyan sa Tajikistan. * Ibinasura ng senior investigator ng MPO na si R. M. Saydaliyev ang mosyon na itigil ang kasong kriminal, at nagdesisyon siya na si Mr. Islamov ay sakop ng batas militar at walang dahilan para sa eksemsiyon. Noong Hulyo 31, 2017, sinabi ng senior investigator ding iyon na ang “sundalong si Islamov” ay nagkasala dahil tumanggi siyang maglingkod sa militar. Pinagtibay ng desisyon ng hukumang militar noong Oktubre 13, 2017, ang deklarasyong iyan nang hatulan nitong may-sala si Mr. Islamov at sentensiyahan ng anim-na-buwang pagkabilanggo sa isang general regime colony.

Umapela ang abogado ni Mr. Islamov, at sinabi nito: “Maliwanag, hindi sundalo si Mr. Islamov, at hindi siya dapat isailalim sa hurisdiksiyon ng militar. Ang senior investigator na si Saydaliyev mismo ang nagsabi na si Mr. Islamov ay hindi nanumpa sa militar, ayaw magsuot ng uniporme ng militar, nagpahayag ng pagtangging magsundalo udyok ng budhi, at humiling na maglingkod sa kaniyang mga kapuwa mamamayan sa pamamagitan ng alternatibong serbisyong pansibilyan. Ito ay pagpapakita ng pagtangging magsundalo udyok ng budhi, at hindi pagiging masuwayin. Hindi siya ‘sundalong si Islamov,’ kundi isang Kristiyanong maibigin sa kapayapaan na handang maglingkod sa kaniyang mga kapuwa mamamayan sa pamamagitan ng alternatibong serbisyong pansibilyan.”

Nang umapela sila sa Supreme Court ng Tajikistan, hindi ito dininig ng korte kundi ibinalik ito sa korte na unang humatol dito dahil sa “mga pagkakamali sa kaso”—malinaw na isang pagkakamali sa opisina ng korteng iyon. Habang patuloy na kumikilos ang abogado ni Mr. Islamov para maibalik ang kaso sa Supreme Court, nananatili siyang nakabilanggo.

Sinabihan ng UN Human Rights Committee ang Tajikistan na Kilalanin ang Karapatang Tumangging Magsundalo Udyok ng Budhi

Sa isang report na may petsang Hulyo 18, 2005, sinabihan ng UN Human Rights Committee (Committee) ang gobyerno ng Tajikistan na “gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang para kilalanin ang karapatan ng mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi na ma-exempt sa paglilingkod sa militar.” * Inulit ng Committee ang desisyon nito sa isang report noong 2013, at muling hinimok ang gobyerno na gumawa ng paraan para matiyak na papayagan ng batas ang mga indibiduwal na isagawa ang kanilang karapatang tumangging magsundalo udyok ng budhi. * Hindi pa nasusunod ng gobyerno ang tagubilin ng Committee.

Mga Pagsisikap na Tulungan si Mr. Islamov

Habang hinihintay ang paglilitis sa kriminal na paratang dahil sa pagtangging maglingkod sa militar, ang abogado ni Mr. Islamov ay nagsampa ng reklamo sa UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD). Noong Oktubre 5, 2017, inilabas ng WGAD ang Opinion No. 43/2017 nito, na nagsasabing di-makatarungan ang pagkulong ng mga awtoridad sa Tajikistan kay Mr. Islamov at na dapat nilang palayain ito agad at bigyan ng bayad-pinsala.

Nagpapasalamat ang mga Saksi ni Jehova na karamihan ng mga gobyerno na may sapilitang paglilingkod sa militar ay may programa ng alternatibong serbisyong pansibilyan para sa mga tumatangging magsundalo udyok ng budhi. Inaasahan nila na malapit nang sundin ng Tajikistan ang batas nito at ang napagkasunduang mga obligasyon nito sa mga bansa na ipatutupad ang alternatibong serbisyong pansibilyan para sa mga mamamayan nito na gustong isagawa ang karapatang tumangging magsundalo udyok ng budhi.

Time Line

 1. Oktubre 13, 2017

  Hinatulan at sinentensiyahan ng Military Court si Mr. Islamov na mabilanggo nang anim na buwan sa isang general regime colony.

 2. Oktubre 5, 2017

  Inilabas ng UN Working Group on Arbitrary Detention ang desisyon nito na si Mr. Islamov ay di-makatarungang ikinulong at dapat palayain kaagad.

 3. Hulyo 31, 2017

  Sinampahan ng senior investigator ng Military Prosecutor’s Office si Mr. Islamov ng kasong kriminal dahil sa pagtangging maglingkod sa militar.

 4. Abril 22, 2017

  Bilang tugon sa pagtawag sa kaniya, humarap si Daniil Islamov sa Military Enlistment Office at humiling ng alternatibong serbisyong pansibilyan pero ipinadala siya sa isang military training camp at ikinulong.

^ par. 6 Hindi ipinatupad ng gobyerno ng Tajikistan ang programa ng alternatibong serbisyong pansibilyan, kahit na inilalaan ng batas tungkol sa paglilingkod sa militar ang karapatang ito.

^ par. 10 UN Human Rights Committee, Concluding Observations: Tajikistan, U.N. Doc. CCPR/CO/84/TJK, (Hulyo 18, 2005).

^ par. 10 UN Human Rights Committee, Concluding Observations: Tajikistan, U.N. Doc. CCPR/C/TJK/CO/2, (Agosto 22, 2013).